Karta pracy - Zapis liczbowy

Karta pracy Zapis liczbowy
Szkoła podstawowa
Klasa 3
MATEMATYKA
Liczby


Krótki opis

Zapisz wskazane liczby w tabeli.

Cel

Ćwiczenie ma na celu zrozumienie zapisu arabskiego liczb wielocyfrowych.

Pobieranie pliku

Plik karty w formacie pdf do pobrania: Kliknij na link karta227.pdf lub na kartę obok.
Data publikacji: 2020-12-13


Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.