Karta pracy - Zapis liczbowy

Karta pracy Zapis liczbowy
Szkoła podstawowa
Klasa 3
MATEMATYKA
Liczby


Krótki opis

Zapisz wskazane liczby w tabeli.

Cel

Ćwiczenie ma na celu zrozumienie zapisu arabskiego liczb wielocyfrowych.

Pobieranie pliku

Plik karty w formacie pdf do pobrania: Kliknij na link karta227.pdf lub na kartę obok.
Data publikacji: 2020-12-13


Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.