Karta pracy - Która liczba jest większa?

Karta pracy Która liczba jest większa?
Szkoła podstawowa
Klasa 3
MATEMATYKA
Liczby


Krótki opis

Wstaw odpowiedni znak „>” lub „<”.

Cel

Ćwiczenie ma na celu zrozumienie zapisu arabskiego liczb wielocyfrowych i ich szeregowania, określania relacji między nimi.

Pobieranie pliku

Plik karty w formacie pdf do pobrania: Kliknij na link karta228.pdf lub na kartę obok.
Data publikacji: 2020-12-13


Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.