Oś liczbowa

Co to jest oś liczbowa?

Oś liczbowa jest to prosta, na której obrano punkt zerowy i punkt jednostkowy (odległość między punktem zerowym a jednostkowym jest równa 1) oraz jeden ze zwrotów tej prostej, który uznajemy za zwrot dodatni.
oś liczbowa

Każdej liczbie rzeczywistej można przyporządkować dokładnie jeden punkt na osi liczbowej. Liczbę x przyporządkowaną punktowi P na osi liczbowej nazywamy współrzędną punktu P na tej osi.

oś liczbowa

Przykład

Oto jak określić współrzędne punktów A, B, C, D, E zaznaczone na osi liczbowej.

Ponieważ punkt D jest oddalony od punktu zerowego o dwie jednostki w kierunku osi liczbowej, jego współrzędna wynosi 2.

Punkt E jest oddalony o 2,5 jednostki (współrzędna zatem jest równa 2,5).

Punkt A (podobnie jak punkt D) jest również oddalony od punktu zerowego o 2 jednostki, ale w stronę przeciwną niż wynosi zwrot osi liczbowej. Współrzędną punktu A jest zatem liczba -2.

Współrzędną punktu B jest liczba -1, a punktu C liczba -1/2.

oś liczbowa - zadanie


Zadania z rozwiązaniami

Zadanie nr 1.

Zaznacz na osi liczbowej punkty o współrzędnych 1, 2, -1 i 6.

oś liczbowa - zadanie

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 2.

Odczytaj jakie liczby zaznaczono na osiach liczbowych.

oś liczbowa - zadanie

oś liczbowa - zadanie

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 3.

Jakie liczby zaznaczono kropkami na osiach liczbowych?

oś liczbowa - zadanie

oś liczbowa - zadanie

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 4.

Zaznacz podane liczby na osi liczbowej: 0, 1/2, √2, π, -3/2.

oś liczbowa - zadanie

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 5.

Zaznacz ułamki na osi liczbowej: 2/3, 8/4, -3/2, 13/4, -1/3.

oś liczbowa - zadanie

Pokaż rozwiązanie zadania.Powiązane quizy

Oś liczbowa

Oś liczbowa

Szkoła podstawowa
Klasa 4
Liczba pytań: 10


Wybrane karty pracy

ikona - karta pracy

Oś liczbowa

ikona - karta pracy

O ile różnią się liczby?Ułamki na osi liczbowej — ćwiczenie

Ułamki na osi liczbowej — ćwiczenie

Ćwiczenie w oznaczaniu współrzędnych punktów na osi liczbowej.

Oś liczbowa — ćwiczenie

Oś liczbowa — ćwiczenie

Ćwiczenie w oznaczaniu współrzędnych punktów na osi liczbowej.


Inne zagadnienia z tej lekcji


© medianauka.pl, 2023-02-19, ART-4715Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.