Jakie liczby zaznaczono kropkami na osiach liczbowych?


Jakie liczby zaznaczono kropkami na osiach liczbowych?

oś liczbowa - zadanie

oś liczbowa - zadanie


ksiązki Rozwiązanie zadania

Na górnej osi zaznaczono punkty o współrzędnych, licząc od lewej: -400, 100, 350, 700. Zauważ, że liczba 500 jest odległa od punktu zerowego o 5 jednostek, zatem jedna jednostka na osi ma długość 100.

Na drugiej osi liczba 100 jest odległa od punktu zerowego o 5 jednostek, zatem jedna jednostka na osi ma długość 20.

Na dolnej osi liczbowej zaznaczono punkty o współrzędnych, licząc od lewej: 0, 20, 400, 100.

 


© medianauka.pl, 2023-02-19, ZAD-4718

Zadania podobne

kulkaZaznacz na osi liczbowej

Zaznacz na osi liczbowej punkty o współrzędnych 1, 2, -1 i 6.

oś liczbowa - zadaniePokaż rozwiązanie zadania

kulkaJakie punkty zaznaczono na osi

Odczytaj jakie liczby zaznaczono na osiach liczbowych.

oś liczbowa - zadanie

oś liczbowa - zadaniePokaż rozwiązanie zadania

kulkaZaznacz podane liczby na osi liczbowej.

Zaznacz podane liczby na osi liczbowej: 0, 1/2, √2, π, -3/2.

oś liczbowa - zadaniePokaż rozwiązanie zadania

kulkaZaznacz ułamki na osi liczbowej.

Zaznacz ułamki na osi liczbowej: 2/3, 8/4, -3/2, 13/4, -1/3.

oś liczbowa - zadaniePokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.