Jakie punkty zaznaczono na osi

Treść zadania:

Odczytaj jakie liczby zaznaczono na osiach liczbowych.

oś liczbowa - zadanie

oś liczbowa - zadanie


ksiązki Rozwiązanie zadania

Na górnej osi zaznaczono punkty o współrzędnych, licząc od lewej: -3, 3, 5, 9.

Na dolnej osi liczbowej zaznaczono punkty o współrzędnych, licząc od lewej: \(-\frac{1}{2}\), 0, \(1\frac{1}{2}\), \(4\frac{1}{2}\).


© medianauka.pl, 2023-02-19, ZAD-4717

AI
Zbiór zadań maturalnych z ubiegłych lat na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz centrum dowodzenia dla maturzystów.
Zbiór zadań z matematyki
Zbiór zadań z matematyki wraz z pełnymi rozwiązaniami. W naszej bazie zgromadziliśmy ponad tysiąc zadań.
wykresy on-line
Narysuj wykres funkcji w programie do szkicowania wykresów i odczytaj jego własności.

Zadania podobne


Zadanie nr 1.

Zaznacz na osi liczbowej punkty o współrzędnych 1, 2, -1 i 6.

oś liczbowa - zadanie

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 2.

Jakie liczby zaznaczono kropkami na osiach liczbowych?

oś liczbowa - zadanie

oś liczbowa - zadanie

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 3.

Zaznacz podane liczby na osi liczbowej: \(0, \frac{1}{2}1, \sqrt{2}, \pi , -\frac{3}{2}\).

oś liczbowa - zadanie

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 4.

Zaznacz ułamki na osi liczbowej: \(\frac{2}{3}, \frac{8}{4}, -\frac{3}{2}, \frac{13}{4}, -\frac{1}{3}\).

oś liczbowa - zadanie

Pokaż rozwiązanie zadania.
©® Media Nauka 2008-2023 r.