Zaznacz podane liczby na osi liczbowej.


Zaznacz podane liczby na osi liczbowej: 0, 1/2, √2, π, -3/2.

oś liczbowa - zadanie


ksiązki Rozwiązanie zadania

Kolejno od lewej zaznaczono:

Rozwiązanie zadania - oś liczbowa


© medianauka.pl, 2023-02-19, ZAD-4719

Zadania podobne

kulkaZaznacz na osi liczbowej

Zaznacz na osi liczbowej punkty o współrzędnych 1, 2, -1 i 6.

oś liczbowa - zadaniePokaż rozwiązanie zadania

kulkaJakie punkty zaznaczono na osi

Odczytaj jakie liczby zaznaczono na osiach liczbowych.

oś liczbowa - zadanie

oś liczbowa - zadaniePokaż rozwiązanie zadania

kulkaJakie liczby zaznaczono kropkami na osiach liczbowych?

Jakie liczby zaznaczono kropkami na osiach liczbowych?

oś liczbowa - zadanie

oś liczbowa - zadaniePokaż rozwiązanie zadania

kulkaZaznacz ułamki na osi liczbowej.

Zaznacz ułamki na osi liczbowej: 2/3, 8/4, -3/2, 13/4, -1/3.

oś liczbowa - zadaniePokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.