Karta pracy - Oś liczbowa

Karta pracy Oś liczbowa
Szkoła podstawowa
Klasa 4
MATEMATYKA
Liczby


Krótki opis

Zaznacz na osi liczbowej podane liczby. Karta zawiera 5 zadań, w których na różnych osiach liczbowych w różnych skalach należy zaznaczyć konkretne liczby.

Cel

Ćwiczenie ma na celu nabycie umiejętności prawidłowego zaznaczania liczby na osi liczbowej.

Pobieranie pliku

Plik karty w formacie pdf do pobrania: Kliknij na link karta055.pdf lub na kartę obok.

Powiązane quizy

Możesz także rozwiązać online zadania o podobnej tematyce w formie interakcyjnego quizu i poćwiczyć podobne umiejętności za pomocą komputera lub urządzenia mobilnego.

ikona - quiz
Oś liczbowa

Liczba pytań: 10

Powiązane artykuły

Wykaz powiązanych tematycznie artykułów.Data publikacji: 2019-11-17


©® Media Nauka 2008-2023 r.