Logo Media Nauka
Sklep naukowy

Układ współrzędnych

Aby podać interpretację geometryczną funkcji korzystamy z pojęcia układu współrzędnych.

Definicja Definicja

Układ współrzędnych prostokątnych na płaszczyźnie jest to para osi liczbowych prostopadłych do siebie, o wspólnym początku O.

układ współrzędnych

 

Oś pozioma to oś odciętych. Oznaczamy ją przez OX.
Oś pionowa to oś rzędnych. Oznaczamy ją przez OY.

Układ współrzędnych dzieli płaszczyznę na cztery ćwiartki, które numerujemy tak, jak to ilustruje powyższy rysunek.

Na osi odciętych odkładamy wartości zmiennych niezależnych x, na osi rzędnych odkładamy wartości zmiennej zależnej funkcji y.

Współrzędne punktu

Każdemu punktowi na płaszczyźnie w układzie współrzędnych można przyporządkować parę liczb (x,y):

x - odcięta - współrzędna na osi OX rzutu prostokątnego punktu na tę oś,
y - rzędna - współrzędna na osi OY rzutu prostokątnego punktu na tę oś,

które nazywamy współrzędnymi punktu.

Współrzędne punktu A oznaczamy w następujący sposób: A(x,y)
Początek układu OXY ma współrzędne O(0,0).
Każdy punkt na osi OX ma współrzędne (x,0).
Każdy punkt na osi OY ma współrzędne (0,y).

Przykład Przykład

Poniższa animacja ilustruje w jaki sposób odczytujemy współrzędne punktu w układzie współrzędnych, a także w jaki sposób znajdujemy punkt w układzie współrzędnych, znając jego współrzędne.

Animacja

AnimacjaPrzykład Przykład

Na poniższej ilustracji zaznaczono w układzie współrzędnych kilka przykładowych punktów wraz z określeniem ich współrzędnych.

układ współrzędnych

© medianauka.pl, 2009-05-03, ART-197


Inne zagadnienia z tej lekcji
Polecamy koszyk© Media Nauka 2008-2017 r.