Test

TEST - Przesunięcie wykresu funkcji i układ pomocniczy

Informacje o teście:

To jest test jednokrotnego wyboru.
Możesz ukrywać pytania, klikając na zielone kółko.

Liczba pytań: 10
Poziom szkoły: liceum
Rodzaj testu: wewnętrzny z lekcji (zestawu tematów)
Dzięki temu testowi możesz sprawdzić w jakim stopniu opanowałeś materiał przedstawiony w opublikowanej na łamach naszego portalu lekcji.

Odpowiedz na poniższe pytaniazadanie Pytanie nr 1 za 1 pkt.

Wykres funkcji f(x) przesunięty w układzie współrzędnych o wektor v=[p,q] wyraża się wzorem:
zadanie Pytanie nr 2 za 1 pkt.

Aby naszkicować wykres funkcji y=1+sinx wystarczy wykres funkcji...
zadanie Pytanie nr 3 za 1 pkt.

Aby narysować wykres funkcji wystarczy wykres funkcji ...
zadanie Pytanie nr 4 za 1 pkt.

Jaki wzór będzie miała funkcja , jesli jej wykres przesuniemy o wektor o współrzędnych [-1,-1]?
zadanie Pytanie nr 5 za 1 pkt.

O jaki wektor została przesunięta funkcja y=x2 w układzie współrzędnych, jeśli po przesunięciu jej wzór ma postać: y = x2 - 2x + 7?
zadanie Pytanie nr 6 za 1 pkt.

O jaki wektor została przesunięta funkcja y=x2 w układzie współrzędnych, jeśli po przesunięciu jej wzór ma postać: y = -x2?
zadanie Pytanie nr 7 za 1 pkt.

Aby sporządzić wykres funkcji najlepiej wprowadzić pomocniczy układ współrzędnych w punkcie
zadanie Pytanie nr 8 za 1 pkt.

Dana jest funkcja y = (x-8)2 + 9. Jaki będzie miał wzór wykres funkcji w układzie pomocniczym o srodku w punkcie (8,9)?
zadanie Pytanie nr 9 za 2 pkt.

Jaki wzór będzie miała funkcja y = (x-1)2 w pomocniczym układzie współrzędnych o srodku w punkcjie (1,2)?
zadanie Pytanie nr 10 za 1 pkt.

Zaznacz zdanie prawdziwe

Zapis dotyczy wyłącznie uzyskanego wyniku, daty wypełnienia danego testu.
Dzięki temu będziesz mógł porównywać swoje osiągnięcia z innymi uczestnikami testu w Internecie.Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.