Wykres funkcji

Wykresy funkcji online
Wykresy funkcji online

Narysuj wykres funkcji w programie do szkicowania wykresów i odczytaj jego własności.

Teoria Funkcja ma swoją interpretację geometryczną w układzie współrzędnych.

Zobaczmy co się dzieje, kiedy zaznaczymy w układzie współrzędnych punkty o odciętej równej dowolnemu argumentowi funkcji i rzędnej równej wartości funkcji dla danego argumentu funkcji. Argumenty i wartości funkcji wpisujmy do tabelki.

Animacja

Animacja
Definicja Definicja

Wykres funkcji y=f(x) jest to zbiór wszystkich punktów (x,f(x)), gdy x należy do dziedziny tej funkcji.

Wykres funkcji zwykle sporządzamy w sposób, który ilustruje animacja.

1) Układamy tabelkę zmienności, wybierając kilka argumentów funkcji x i obliczając dla nich wartości funkcji y=f(x).
2) Rysujemy układ współrzędnych OXY i zaznaczamy w nim punkty o współrzędnych (x,y) wzięte z tabelki.
3) Łączymy odręcznie punkty, szkicując w ten sposób wykres funkcji.

A oto jeszcze jeden przykład sporządzania wykresu funkcji.

Przykład Przykład

Sporządzić wykres funkcji f(x)=x2.

Sporządzamy tabelkę, wybieramy argumenty funkcji i obliczamy dla nich wartości funkcji.

x012-1-21/2-1/2
y = f(x)014141/41/4

Na podstawie tabelki sporządzamy szkic wykresu:

układ współrzędnych

Jak znaleźć punkt przecięcia wykresu
funkcji z osią OX i OY ?

Teoria Aby znaleźć punkt przecięcia wykresu funkcji z osią OY wystarczy policzyć wartość funkcji dla argumentu x=0, a więc obliczyć f(0).

Przykład Przykład

Dana jest funkcja f(x)=5x-7. W jakim punkcie wykres tej funkcji przecina oś OY?
Obliczamy f(0) = 5∙0-7 = -7.

Ponieważ wszystkie punkty na osi OY mają współrzędną x=0, więc punkt przecięcia się wykresu tej funkcji z osią OY ma współrzędne (0,-7).

Aby znaleźć punkt przecięcia wykresu funkcji z osią OX (związany z miejscem zerowym funkcji) należy rozwiązać równanie f(x)=0.

Przykład Przykład

Dana jest funkcja f(x)=5x-7. W jakim punkcie wykres tej funkcji przecina oś OX?
rozwiązujemy równanie: 0 = 5x-7. Stąd 5x = 7 i ostatecznie x=7/5br>Ponieważ wszystkie punkty na osi OX mają współrzędną y=0, więc punkt przecięcia się wykresu tej funkcji z osią OX ma współrzędne (7/5,0).Zadania z rozwiązaniami

Zadanie nr 1.

Sporządzić wykres funkcji f(x)=\frac{1}{3}x+2

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 2.

Sporządzić wykres funkcj:
f(x)=\begin{cases} -x \ dla \ x<2 \\ x-1 \ dla \ x\geq 2\end{cases}

Pokaż rozwiązanie zadania.Inne zagadnienia z tej lekcji

Układ współrzędnych

Układ współrzędnych

Układ współrzędnych prostokątnych na płaszczyźnie jest to para osi liczbowych prostopadłych do siebie, o wspólnym początku O.

Test wiedzy

Test wiedzy

Sprawdź swoje umiejętności z materiału zawartego w tej lekcji.


Powiązane quizy

Wykres

Wykres

Szkoła podstawowa
Klasa 2
Liczba pytań: 12

Diagramy

Diagramy

Szkoła podstawowa
Klasa 3
Liczba pytań: 12

Czytanie wykresów

Czytanie wykresów

Szkoła podstawowa
Klasa 8
Liczba pytań: 15

Czytanie diagramów

Czytanie diagramów

Szkoła podstawowa
Klasa 8
Liczba pytań: 20
© medianauka.pl, 2009-05-04, ART-198Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.