Zadanie - sporządź wykres funkcji


Sporządzić wykres funkcj:
f(x)=\begin{cases} -x \ dla \ x<2 \\ x-1 \ dla \ x\geq 2\end{cases}

ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

Wykres funkcj f(x)=\begin{cases} -x dla x<2 \\ x-1  dla  x\geq 2\end{cases}

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Nasza funkcja ma różną postać w zależności od wartości argumentów x. Podzielimy więc sporządzanie wykresu na dwa etapy. Sporządzimy wykres funkcji y=-x ale tylko dla x mniejszych od liczby 2.

Układamy tabelkę zmienności, wybierając kilka argumentów funkcji x i obliczając dla nich wartości funkcji f(x)=-x. Ponieważ mamy do czynienia z funkcją liniową, wystarczą dwa punkty do jej wyznaczenia w układzie współrzędnych.

x01
f(x)0-1

Rysujemy układ współrzędnych OXY i zaznaczamy w nim punkty o współrzędnych (x,y) wzięte z tabelki. Prowadzimy prostą (a w zasadzie półprostą) przez te punkty, pamiętając że wykres sporządzamy tylko dla x<2 (początek półprostej nie należy do wykresu naszej funkcji)

Wykres funkcj f(x)=\begin{cases} -x dla x<2 \\ x-1  dla  x\geq 2\end{cases} - etap 1

Sporządzimy teraz w tym samym układzie współrzędnych wykres funkcji y=x-1 ale tylko dla x większych od liczby 2 lub równych 2.

Układamy tabelkę zmienności, wybierając kilka argumentów funkcji x i obliczając dla nich wartości funkcji f(x)=x-1. Ponieważ mamy do czynienia z funkcją liniową, wystarczą dwa punkty do jej wyznaczenia w układzie współrzędnych.

x23
f(x)12

W tym samym układzie współrzędnych zaznaczamy punkty o współrzędnych (x,y) wzięte z tabelki. Prowadzimy półprostą przez te punkty, pamiętając że wykres sporządzamy tylko dla x≥2 (początek półprostej należy do wykresu naszej funkcji)

Wykres funkcj f(x)=\begin{cases} -x dla x<2 \\ x-1  dla  x\geq 2\end{cases}

© medianauka.pl, 2010-03-15, ZAD-699

Zadania podobne

kulkaZadanie - sporządzić wykres funkcji
Sporządzić wykres funkcji f(x)=\frac{1}{3}x+2

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.