Zadanie - sporządzić wykres funkcji

Treść zadania:

Sporządzić wykres funkcji \(f(x)=\frac{1}{3}x+2\).


ksiązki Rozwiązanie zadania

< p > Układamy tabelkę zmienności, wybierając kilka argumentów funkcji x i obliczając dla nich wartości funkcji \(y=f(x)\).Tak wybieramy wartości \(x\), aby rachunki były możliwie najprostsze. Ponieważ mamy do czynienia z funkcją liniową, wystarczą dwa punkty do jej wyznaczenia w układzie współrzędnych.

\(x\)03
\(f(x)\)\(\frac{1}{3}\cdot 0+2=2\)3

Rysujemy układ współrzędnych OXY i zaznaczamy w nim punkty o współrzędnych \((x,y)\) wzięte z tabelki. Prowadzimy prostą przez te punkty, szkicując w ten sposób wykres funkcji \(f(x)\).

<

wykres funkcji f(x)=\frac{1}{3}x+2


© medianauka.pl, 2010-03-15, ZAD-698

AI
Zbiór zadań maturalnych z ubiegłych lat na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz centrum dowodzenia dla maturzystów.
Zbiór zadań z matematyki
Zbiór zadań z matematyki wraz z pełnymi rozwiązaniami. W naszej bazie zgromadziliśmy ponad tysiąc zadań.
wykresy on-line
Narysuj wykres funkcji w programie do szkicowania wykresów i odczytaj jego własności.

Zadania podobne


Zadanie nr 1.

Sporządzić wykres funkcji:

\(f(x)=\begin{cases} -x\ dla\ x<2\\x-1 \ dla\ x\geq 2\end{cases}\).

Pokaż rozwiązanie zadania.
Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.