Test

TEST - Wykres funkcji jednej zmiennej

Informacje o teście:

To jest test jednokrotnego wyboru.
Możesz ukrywać pytania, klikając na zielone kółko.

Liczba pytań: 10
Poziom szkoły: liceum
Rodzaj testu: wewnętrzny z lekcji (zestawu tematów)
Dzięki temu testowi możesz sprawdzić w jakim stopniu opanowałeś materiał przedstawiony w opublikowanej na łamach naszego portalu lekcji.

Odpowiedz na poniższe pytaniazadanie Pytanie nr 1 za 1 pkt.

Punkt o współrzędnych A(-2,5) znajduje się w:
zadanie Pytanie nr 2 za 1 pkt.

Które z niżej wymienionych punktów leżą na osi OX?
zadanie Pytanie nr 3 za 1 pkt.

Zanzacz zdanie prawdziwe:
zadanie Pytanie nr 4 za 1 pkt.

Dany jest punkt A(3,9). Zaznacz zdanie prawdziwe:
zadanie Pytanie nr 5 za 1 pkt.

W odniesieniu do poniższej ilustracji zaznacz prawidłowo określone współrzędne punktów.

układ współrzędnych
zadanie Pytanie nr 6 za 1 pkt.

Wykresem funkcji f(x)=x+2 jest:
zadanie Pytanie nr 7 za 1 pkt.

Który z poniższych punktów należy do wykresu funkcji f(x)= 3-x?
zadanie Pytanie nr 8 za 1 pkt.

W jakim punkcie wykres funkcji y=2x+1 przecina oś OX?
zadanie Pytanie nr 9 za 1 pkt.

W jakim punkcie wykres funkcji f(x)=6-3x przecina oś OY?
zadanie Pytanie nr 10 za 1 pkt.

Ile wystarczy w tabelce zmienności funkcji wyznaczyć wartości funkcji f(x)=x+1, aby móc naszkicować poprawnie wykres tej funkcji?

Zapis dotyczy wyłącznie uzyskanego wyniku, daty wypełnienia danego testu.
Dzięki temu będziesz mógł porównywać swoje osiągnięcia z innymi uczestnikami testu w Internecie.Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.