Test

TEST - Wykres funkcji jednej zmiennej

Informacje o teście:

To jest test jednokrotnego wyboru.
Możesz ukrywać pytania, klikając na zielone kółko.

Liczba pytań: 10
Poziom szkoły: liceum
Rodzaj testu: wewnętrzny z lekcji (zestawu tematów)
Dzięki temu testowi możesz sprawdzić w jakim stopniu opanowałeś materiał przedstawiony w opublikowanej na łamach naszego portalu lekcji.

Odpowiedz na poniższe pytaniazadanie Pytanie nr 1 za 1 pkt.

Punkt o współrzędnych A(-2,5) znajduje się w:
zadanie Pytanie nr 2 za 1 pkt.

Które z niżej wymienionych punktów leżą na osi OX?
zadanie Pytanie nr 3 za 1 pkt.

Zanzacz zdanie prawdziwe:
zadanie Pytanie nr 4 za 1 pkt.

Dany jest punkt A(3,9). Zaznacz zdanie prawdziwe:
zadanie Pytanie nr 5 za 1 pkt.

W odniesieniu do poniższej ilustracji zaznacz prawidłowo określone współrzędne punktów.

układ współrzędnych
zadanie Pytanie nr 6 za 1 pkt.

Wykresem funkcji f(x)=x+2 jest:
zadanie Pytanie nr 7 za 1 pkt.

Który z poniższych punktów należy do wykresu funkcji f(x)= 3-x?
zadanie Pytanie nr 8 za 1 pkt.

W jakim punkcie wykres funkcji y=2x+1 przecina oś OX?
zadanie Pytanie nr 9 za 1 pkt.

W jakim punkcie wykres funkcji f(x)=6-3x przecina oś OY?
zadanie Pytanie nr 10 za 1 pkt.

Ile wystarczy w tabelce zmienności funkcji wyznaczyć wartości funkcji f(x)=x+1, aby móc naszkicować poprawnie wykres tej funkcji?

Zapis dotyczy wyłącznie uzyskanego wyniku, daty wypełnienia danego testu.
Dzięki temu będziesz mógł porównywać swoje osiągnięcia z innymi uczestnikami testu w Internecie.

Polecamy w naszym sklepie

Kolorowe skarpetki - kolorowe grochy
Nowoczesne kompendium matematyki
Matematyka dla menedżerów
Rodzinna matematyka
kolorowe skarpetki góra lodowa
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.