Karta pracy - Policz ile...

Karta pracy Policz ile...
Szkoła podstawowa
Klasa 1
MATEMATYKA
Liczby


Krótki opis

Wpisz w kratki odpowiednie liczby, będące rozwiązaniami zadań z treścią.

Cel

Ćwiczenie rozwija umiejętność liczenia. Uczeń ma za zadanie policzyć różne rzeczy w oparciu o zadanie z treścią. Zadania są coraz trudniejsze. Dziecko rozwiązując zadania kojarzy jednocześnie liczby z konkretnymi pojęciami.

Pobieranie pliku

Plik karty w formacie pdf do pobrania: Kliknij na link karta151.pdf lub na kartę obok.


Powiązane artykuły

Wykaz powiązanych tematycznie artykułów.Data publikacji: 2020-11-02


Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.