Liczby rzymskie

Powszechnie używamy cyfr arabskich, czyli 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 do zapisu liczb. Nadal jednak korzystamy także z innego zapisu liczb — rzymskiego systemu (łacińskiego systemu). To addytywny system liczbowy, w którym mamy do dyspozycji tylko 7 znaków — to cyfry rzymskie.

Znaki rzymskie

Do rzymskich znaków zaliczamy:

Znak Znaczenie
I1
V5
X10
L50
C100
D500
M1000

 

Liczby rzymskie do 1000, a nawet więcej

Oto tabelaryczny wykaz wybranych liczb rzymskich od 1 do 1000.

I1IX9LXXX80DCC700
II2X10XC90DCCC800
III3XX20C100CM900
IV4XXX30CC200M1000
V5XL40CCC300MM2000
VI6L50CD400MMC2100
VII7LX60D500MMD2500
VIII8LXX70DC600MMM3000

Jak odczytywać liczby rzymskie?

Obowiązują następujące zasady:

 • jednakowe cyfry są dodawane (np. III - 3, XXX -30);
 • cyfry mniejsze, które stoją przed większymi, są odejmowane od nich (np. IV - 4, XIX -19);
 • cyfry mniejsze, które stoją za większymi, są do nich dodawane (np. VI - 6, XXIII -13).

Zastosowanie liczb rzymskich

Liczby rzymskie stosujemy dość powszechnie w następujących przypadkach:

 • oznaczanie miesięcy w kalendarzu;
 • oznaczenia godzin na zegarach z cyferblatem;
 • numeracja stuleci;
 • liczebniki porządkowe;
 • numeracja szkół licealnych, klas, studiów;
 • numeracja pięter;
 • numeracja wydziałów w instytucjach;
 • numeracja pozycji list w wypunktowaniach w dokumentacji;
 • numeracja tomów książek;
 • numeracja rzędów w salach kinowych, koncertowych i teatrach;
 • numeracja wydarzeń rocznych, rocznic, na przykład festiwali.

Kalkulator liczb rzymskich

Poniższy kalkulator to przeliczanie liczb rzymskich na arabskie i odwrotnie.

Kalkulator naukowy Kalkulator
Zamień liczby rzymskie na arabskie i na odwrót
.

Wpisz dane:
Rozwiązanie:Oprogramowanie: Natalia Okoń

Ciekawostki

Czasem na cyferblatach zegarów na oznaczenie czwartej godziny używa się liczby IIII zamiast IV. Jest to sprzeczne z zasadami zapisu rzymskich liczb.

Liczba zero nie posiada własnego znaku w systemie rzymskim.

Jeżeli liczbę rzymską ujęto pionowymi kreskami, to liczbę tę należy pomnożyć przez sto. Czyli liczba rzymska |XV| to 1500. Jeżeli nad liczbą rzymską znajduje się kreska pozioma, to daną liczbę należy pomnożyć przez 1000.

Pytania

Dlaczego w matematyce nie używa się zapisu rzymskiego?

Nawet proste działania na liczbach rzymskich sprawiają dużą trudność, a zapis wielkiej liczby lub jej odczyt nie należy do intuicyjnych albo w ogóle nie jest możliwy. Rzymski system zapisywania liczb nie należy do praktycznych.

Ćwiczenia

Ćwiczenia interakcyjne pomogą przygotować się na sprawdzian, test, egzamin, a ponadto usystematyzują wiedzę z danej dziedziny. To także świetny trening do matury. Wiele ćwiczeń to dobre zadania maturalne.Zadania z rozwiązaniami

Zadanie nr 1.

Zapisz podane liczby w systemie rzymskim: 10, 21, 78, 311, 521, 999, 1005.

Pokaż rozwiązanie zadania.Powiązane quizy

Godziny na zegarze #3

Godziny na zegarze #3

Szkoła podstawowa
Klasa 2
Liczba pytań: 15

Liczby rzymskie 1-12

Liczby rzymskie 1-12

Szkoła podstawowa
Klasa 2
Liczba pytań: 18

Zegar #2

Zegar #2

Szkoła podstawowa
Klasa 3
Liczba pytań: 17


Wybrane karty pracy

ikona - karta pracy

Liczby rzymskie od 1 do 12

ikona - karta pracy

Liczby rzymskie

ikona - karta pracy

Zegar - cyfry rzymskie

ikona - karta pracy

Miesiące — liczby rzymskie
Inne zagadnienia z tej lekcji


© medianauka.pl, 2020-07-04, A-3916
Data aktualizacji artykułu: 2023-02-21Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.