Karta pracy - Miesiące — liczby rzymskie

Karta pracy Miesiące — liczby rzymskie
Szkoła podstawowa
Klasa 2
MATEMATYKA
Czas


Krótki opis

Połącz kolejne liczby rzymskie z kolejnymi nazwami miesięcy. To utrwalanie wiedzy na temat kolejności nazw miesięcy i liczb rzymskich.

Cel

Celem tego ćwiczenia jest uporządkowanie nazw miesięcy według ich kolejności występowania w kalendarzu, a jednocześnie porządkowania liczb rzymskich w zakresie od 1 do 12.

Pobieranie pliku

Plik karty w formacie pdf do pobrania: Kliknij na link karta010.pdf lub na kartę obok.

Powiązane quizy

Możesz także rozwiązać online zadania o podobnej tematyce w formie interakcyjnego quizu i poćwiczyć podobne umiejętności za pomocą komputera lub urządzenia mobilnego.


Powiązane artykuły

Wykaz powiązanych tematycznie artykułów.Data publikacji: 2019-10-27


©® Media Nauka 2008-2023 r.