Wielkie liczby

Poniższa tabela zawiera nazewnictwo wielkich liczb. Zapis liczbowy podajemy jedynie w przypadku kilku pierwszych nazw. Dla pozostałych podajemy liczbę zer w zapisie.

Nazwa liczby Zapis Liczba zer Postać wykładnicza
tysiąc 1 000 3 103
milion 1 000 000 6 106
miliard 1 000 000 000 9 109
bilion 1 000 000 000 000 12 1012
biliard 1 000 000 000 000 000 15 1015
trylion 1 000 000 000 000 000 000 18 1018
tryliard 1 000 000 000 000 000 000 000 21 1021
kwadrylion 1 000 000 000 000 000 000 000 000 24 1024
kwintylion   30 1030
sekstylion   36 1036
septylion   42 1042
oktylion   48 1048
nonilion   54 1054
decylion   60 1060
centylion (centezylion)   600 10600
googol   100 10100
googolplex     10^{{10}^{100}}
googolduplex     10^{{10}^{10^{100}}}
googoltriplex     10^{{10}^{10^{10^{100}}}}

Na świecie nazewnictwo wielkich liczb nie jest ujednolicone, co przyczynia się do wielu nieporozumień, szczególnie w tłumaczeniach między różnymi językami. W języku angielskim nazwy wielkich liczb w ogóle nie odpowiadają nazwom polskim. Oto przykłady:

Nazwa polska Nazwa angielska
milion million
miliard billion
bilion trillion

Ćwiczenia

Ćwiczenia interakcyjne pomogą przygotować się na sprawdzian, test, egzamin, a ponadto usystematyzują wiedzę z danej dziedziny. To także świetny trening do matury. Wiele ćwiczeń to dobre zadania maturalne.Powiązane quizy

Wielkie liczby

Wielkie liczby

Szkoła podstawowa
Klasa 4
Liczba pytań: 16Ile jest galaktyk we Wszechświecie?
Skąd wiadomo, ile jest galaktyk we Wszechświecie? Czy ktoś to policzył? Jeżeli tak, to w jaki sposób i ile ich jest?

Inne zagadnienia z tej lekcji


© medianauka.pl, 2019-11-17, A-3707
Data aktualizacji artykułu: 2023-02-20©® Media Nauka 2008-2023 r.