Logo Serwisu Media Nauka


Liczba PI

Teoria Stosunek długości okręgu do jego średnicy nazywamy liczbą \pi (pi). Dla wszystkich okręgów stosunek ten jest stały.

Liczba pi jest niewymierna. Poniżej znajduje się jej przybliżona wartość:

\huge{\pi\approx 3,14159}

Jeśli koło ma promień równy 1, to pole tego koła jest równe \pi. Mówimy wówczas o kole jednostkowym. Długość okręgu o średnicy długości 1 jest równa liczbie \pi

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

© Media Nauka, 2010-12-09, ART-1045

Spis działów

Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza matematyczna

Analiza

Geometria

Geometria

Rachunek prawdopodobieństwa

ProbabilistykaPolecamy