Logo Media Nauka
Sklep naukowy

Liczba PI

Teoria Stosunek długości okręgu do jego średnicy nazywamy liczbą \pi (pi). Dla wszystkich okręgów stosunek ten jest stały.

Liczba \pi jest niewymierna. Poniżej znajduje się jej przybliżona wartość:

\huge{\pi\approx 3,14159}

Jeśli koło ma promień równy 1, to pole tego koła jest równe \pi. Mówimy wówczas o kole jednostkowym. Długość okręgu o średnicy długości 1 jest równa liczbie \pi

Animacja

Animacja


Ilustracja liczby pi

© medianauka.pl, 2010-12-09, ART-1045
Polecamy koszyk© Media Nauka 2008-2017 r.