Logo Serwisu Media Nauka

Liczba PI

Teoria Stosunek długości okręgu do jego średnicy nazywamy liczbą \pi (pi). Dla wszystkich okręgów stosunek ten jest stały.

Liczba pi jest niewymierna. Poniżej znajduje się jej przybliżona wartość:

\huge{\pi\approx 3,14159}

Jeśli koło ma promień równy 1, to pole tego koła jest równe \pi. Mówimy wówczas o kole jednostkowym. Długość okręgu o średnicy długości 1 jest równa liczbie \pi

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

© medianauka.pl, 2010-12-09, ART-1045Polecamy koszyk© Media Nauka 2008-2017 r.