Liczba PI

Teoria Stosunek długości okręgu do jego średnicy nazywamy liczbą \pi (pi). Dla wszystkich okręgów stosunek ten jest stały.

Liczba pi jest niewymierna. Poniżej znajduje się jej przybliżona wartość:

\huge{\pi\approx 3,14159}

Jeśli koło ma promień równy 1, to pole tego koła jest równe \pi. Mówimy wówczas o kole jednostkowym. Długość okręgu o średnicy długości 1 jest równa liczbie \pi

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

© Media Nauka, 2010-12-09, ART-1045