Funkcje cyklometryczne

Teoria Funkcje cyklometryczne (funkcje kołowe) są to funkcje odwrotne do funkcji trygonometrycznych zmiennej rzeczywistej. Oznaczamy je następująco:

arcsin, arccos, arctg, arcctg i czytamy odpowiednio: arcus sinus, arcus cosinus, arcus tangens, arcus cotangens.

Aby istniała funkcja cyklometryczna danej funkcji, funkcja ta musi być rosnąca lub malejąca. Funkcje trygonometryczne nie spełniają tego warunku w całej swej dziedzinie, dlatego zawężamy je do przedziałów, w których warunek ten jest spełniony.

W kolejnych artykułach omawiamy poszczególne funkcje kołowe, prezentujemy wykresy i omawiamy własności funkcji cyklometrycznych.Inne zagadnienia z tej lekcji

Funkcja arcus tangens arctg

Funkcja arcus tangens arctg

Definicja i wykres funkcji arcus tangens. Arcus tangens jest funkcją odwrotną do funkcji y=tgx.

Funkcja arcus sinus arcsin

Funkcja arcus sinus arcsin

Definicja funkcji arcus sinus, wykres tej funkcji. Arcus sinus jest funkcją odwrotną do funkcji y=sinx.

Funkcja arcus cotangens arcctg

Funkcja arcus cotangens arcctg

Arcus cotangens jest funkcją odwrotną do funkcji y=ctgx określonej.

Funkcja arcus cosinus arccos

Funkcja arcus cosinus arccos

Arcus cosinus jest funkcją odwrotną do funkcji y=cosx. Funkcję tę oznaczamy następująco: y=arccosx.
© medianauka.pl, 2011-07-21, ART-1384Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.