Logo Media Nauka
Sklep naukowy

Funkcje cyklometryczne

Teoria Funkcje cyklometryczne są to funkcje odwrotne do funkcji trygonometrycznych zmiennej rzeczywistej. Oznaczamy je następująco:

arcsin, arccos, arctg, arcctg i czytamy odpowiednio: arcus sinus, arcus cosinus, arcus tangens, arcus cotangens.

Aby istniała funkcja cyklometryczna danej funkcji, funkcja ta musi być rosnąca lub malejąca. Funkcje trygonometryczne nie spełniają tego warunku w całej swej dziedzinie, dlatego zawężamy je do przedziałów, w których warunek ten jest spełniony.


© medianauka.pl, 2011-07-21, ART-1384


Inne zagadnienia z tej lekcji© Media Nauka 2008-2018 r.