Funkcje cyklometryczne

Funkcje cyklometryczne (funkcje kołowe) są to funkcje odwrotne do funkcji trygonometrycznych zmiennej rzeczywistej. Oznaczamy je i czytamy odpowiednio:

arcsinarcus sinus

arccos arcus cosinus

arctgarcus tangens

arcctgarcus cotangens

Aby istniała funkcja cyklometryczna danej funkcji, funkcja ta musi być rosnąca lub malejąca. Funkcje trygonometryczne nie spełniają tego warunku w całej swej dziedzinie, dlatego zawężamy je do przedziałów, w których warunek ten jest spełniony.

W kolejnych artykułach omawiamy poszczególne funkcje kołowe, prezentujemy wykresy funkcji cyklometrycznych i omawiamy własności tych funkcji.

Inne zagadnienia z tej lekcji


© medianauka.pl, 2011-07-21, A-1384
Data aktualizacji artykułu: 2023-07-22©® Media Nauka 2008-2023 r.