Arcus cotangens — arcctg

Arcus cotangens jest funkcją odwrotną do funkcji \(y=ctg{x}\) określonej w przedziale\([0,\pi]\). Funkcję tę oznaczamy następująco: \(y=arcctg{x}\), a zapis ten oznacza, że \(x=ctg{y}\) i \(y\in [0,\pi]\).

Wykres funkcji arcctg

Aby wyznaczyć wykres funkcji \(y=arcctg{x}\), postępujemy zgodnie z definicją:

  • W układzie współrzędnych, gdzie oś \(y\) jest osią poziomą, a oś \(x\) osią pionową sporządzamy wykres funkcji \(x=ctg{y}\), ale jedynie w przedziale\([0,\pi]\).

    wykres funkcji y=ctgx w przedziale
  • Po odpowiednim obrocie w przestrzeni otrzymujemy wykres funkcji \(y=arcctg{x}\) w typowym układzie współrzędnych.

    wykres funkcji y=arcctgx
Inne zagadnienia z tej lekcji


© medianauka.pl, 2011-07-22, A-1391
Data aktualizacji artykułu: 2023-07-23©® Media Nauka 2008-2023 r.