Logo Serwisu Media Nauka


Arcus cotangens (arcctg)

Definicja Definicja

Arcus cotangens jest funkcją odwrotną do funkcji y=ctgx określonej w przedziale <0;\pi>. Funkcję tę oznaczamy następująco: y=arcctgx, a zapis ten oznacza, że x=ctgy i y∈<0;\pi>.

Wykres funkcji arcctg

Aby wyznaczyć wykres funkcji y=arcctgx postępujemy zgodnie z definicją:


© Media Nauka, 2011-07-22, ART-1391





Spis działów

Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza matematyczna

Analiza

Geometria

Geometria

Rachunek prawdopodobieństwa

Probabilistyka



Polecamy koszyk