Arcus cotangens (arcctg)

Definicja Definicja

Arcus cotangens jest funkcją odwrotną do funkcji y=ctgx określonej w przedziale <0;\pi>. Funkcję tę oznaczamy następująco: y=arcctgx, a zapis ten oznacza, że x=ctgy i y∈<0;\pi>.

Wykres funkcji arcctg

Aby wyznaczyć wykres funkcji y=arcctgx postępujemy zgodnie z definicją:

  • w układzie współrzędnych, gdzie oś y jest osią poziomą, a oś x osią pionową sporządzamy wykres funkcji x=ctgy ale jedynie w przedziale <0;\pi>.

    wykres funkcji y=ctgx w przedziale

  • po odpowiednim obrocie w przestrzeni otrzymujemy wykres funkcji y=arcctgx w typowym układzie współrzędnych.

    wykres funkcji y=arcctgx


Inne zagadnienia z tej lekcji

Funkcje cyklometryczne

Funkcje cyklometryczne

Funkcje cyklometryczne to funkcje odwrotne do funkcji trygonometrycznych.

Funkcja arcus tangens arctg

Funkcja arcus tangens arctg

Definicja i wykres funkcji arcus tangens. Arcus tangens jest funkcją odwrotną do funkcji y=tgx.

Funkcja arcus sinus arcsin

Funkcja arcus sinus arcsin

Definicja funkcji arcus sinus, wykres tej funkcji. Arcus sinus jest funkcją odwrotną do funkcji y=sinx.

Funkcja arcus cosinus arccos

Funkcja arcus cosinus arccos

Arcus cosinus jest funkcją odwrotną do funkcji y=cosx. Funkcję tę oznaczamy następująco: y=arccosx.
© medianauka.pl, 2011-07-22, ART-1391Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.