Logo Media Nauka
Sklep naukowy

Arcus cotangens (arcctg)

Definicja Definicja

Arcus cotangens jest funkcją odwrotną do funkcji y=ctgx określonej w przedziale <0;\pi>. Funkcję tę oznaczamy następująco: y=arcctgx, a zapis ten oznacza, że x=ctgy i y∈<0;\pi>.

Wykres funkcji arcctg

Aby wyznaczyć wykres funkcji y=arcctgx postępujemy zgodnie z definicją:

  • w układzie współrzędnych, gdzie oś y jest osią poziomą, a oś x osią pionową sporządzamy wykres funkcji x=ctgy ale jedynie w przedziale <0;\pi>.

    wykres funkcji y=ctgx w przedziale

  • po odpowiednim obrocie w przestrzeni otrzymujemy wykres funkcji y=arcctgx w typowym układzie współrzędnych.

    wykres funkcji y=arcctgx

© medianauka.pl, 2011-07-22, ART-1391


Inne zagadnienia z tej lekcji


Polecamy koszyk© Media Nauka 2008-2017 r.