Logo Serwisu Media Nauka


Arcus cosinus (arccos)

Definicja Definicja

Arcus cosinus jest funkcją odwrotną do funkcji y=cosx określonej w przedziale <0;\pi>. Funkcję tę oznaczamy następująco: y=arccos, a zapis ten oznacza, że x=cosy i y∈<0;\pi>.

Przykład Przykład

Obliczyć arccos1.

Aby wyznaczyć wskazaną wartość funkcji arcus cosinus wystarczy skorzystać z definicji i obliczyć równanie: cosy=1. Jest to równanie trygonometryczne elementarne, które ma nieskończenie wiele rozwiązań (y=2k\pi, \ k\in C), my jednak musimy się ograniczyć do przedziału <0;\pi>, mamy więc jedno rozwiązanie:

Odpowiedź: arccos1=0.

Wykres funkcji arccos

Aby wyznaczyć wykres funkcji y=arccosx postępujemy zgodnie z definicją:


© Media Nauka, 2011-07-21, ART-1386

Spis działów

Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza matematyczna

Analiza

Geometria

Geometria

Rachunek prawdopodobieństwa

ProbabilistykaPolecamy koszyk