Test

TEST - Pojęcie zbioru i działania na zbiorach

Informacje o teście:

To jest test jednokrotnego wyboru.
Możesz ukrywać pytania, klikając na zielone kółko.

Liczba pytań: 18
Poziom szkoły: liceum
Rodzaj testu: wewnętrzny z lekcji (zestawu tematów)
Dzięki temu testowi możesz sprawdzić w jakim stopniu opanowałeś materiał przedstawiony w opublikowanej na łamach naszego portalu lekcji.

Odpowiedz na poniższe pytaniazadanie Pytanie nr 1 za 1 pkt.

Zaznacz zdanie prawdziwe:
zadanie Pytanie nr 2 za 1 pkt.

Zbiór A={2,3,4,5,...,23,24,25} możemy zapisać jako:
zadanie Pytanie nr 3 za 1 pkt.

Zbiory A={2,4,6,8,10} i B={a,b,c,d,e} są:
zadanie Pytanie nr 4 za 2 pkt.

Zaznacz zdanie prawdziwe.
zadanie Pytanie nr 5 za 1 pkt.

Dokończ zdanie: Zbiory A={abcd} oraz B={1,2,3,4} ...
zadanie Pytanie nr 6 za 1 pkt.

Zaznacz zdanie prawdziwe.
zadanie Pytanie nr 7 za 1 pkt.

Która z odpowiedzi zawiera wszystkie podzbiory zbioru M={mama}?
zadanie Pytanie nr 8 za 1 pkt.

Zbiór {5,6,7} ma:
zadanie Pytanie nr 9 za 1 pkt.

Który zbiór jest sumą zbiorów A={1,2,3,4,5,6,7,8} i B={6,7,8,9,10}?
zadanie Pytanie nr 10 za 1 pkt.

Symbolem sumy zbiorów jest:
zadanie Pytanie nr 11 za 1 pkt.

Zaznacz poprawne działanie:
zadanie Pytanie nr 12 za 1 pkt.

Na rysunku kolorem zielonym zaznaczono
zadanie Pytanie nr 13 za 1 pkt.

Na ilustracji poniżej kolorem żółtym zaznaczono:
zadanie Pytanie nr 14 za 1 pkt.

Który z poniższych zbiorów jest różnicą zbiorów {1, 2, 3, 4}\{3, 4, 5, 6}
zadanie Pytanie nr 15 za 2 pkt.

Wiedząc, że suma zbiorów A i B jest równa {1, 2, 3, 4, 5}, różnica B\A={2, 4} możemy jednoznacznie stwierdzić, że:
zadanie Pytanie nr 16 za 1 pkt.

Dane są zbiory A={a, b, c} i B={1, 2, 3}. Zaznacz zdanie fałszywe.
zadanie Pytanie nr 17 za 1 pkt.

Iloczynem zbiorów {1, 2, 3, 4} i {3, 4, 5, 6} jest zbiór
zadanie Pytanie nr 18 za 1 pkt.

A={1, 2}, B={3, 4}. Zaznacz zdanie prawdziwe.

Zapis dotyczy wyłącznie uzyskanego wyniku, daty wypełnienia danego testu.
Dzięki temu będziesz mógł porównywać swoje osiągnięcia z innymi uczestnikami testu w Internecie.©® Media Nauka 2008-2023 r.