Iloczyn zbiorów

Co to jest część wspólna albo iloczyn zbiorów?

Zbiór elementów, z których każdy należy do zbioru A i do B nazywamy iloczynem zbioru A i B lub ich częścią wspólną i oznaczamy A ∩ B.

Symbol iloczynu zbiorów to ∩.

Iloczyn zbiorów można zilustrować za pomocą rysunku. Kolorem czerwonym zaznaczono iloczyn zbiorów A ∩ B. Iloczyn zbiorów to nic innego jak część wspólna zbiorów.

iloczynu zbiorów - reprezentacja graficzna

Przykłady

iloczyn zbiorów - ilustracja, przykład

Zbiory A i B zostały określone następująco:
A = {1, 2, 3} i B = {3, 4, 5}. Zgodnie z definicją iloczynu zbiorów A ∩ B = {3}. Przykład ten został przedstawiony na ilustracji.

Tworząc iloczyn zbiorów, wypisujemy wszystkie elementy wspólne obu zbiorów.

Przykład

A oto inne przykłady różnicy zbiorów:

  • {a, b, c} ∩ {c} = {c};
  • {a, b, c} ∩ {a, b, c} = {a, b, c};
  • {a, b, c} ∩ {d, e, f} = Ø;
  • {„to”} ∩ {„ot”} = Ø (mamy tutaj zbiory jednoelementowe o różnych elementach);
  • iloczynem zbioru liczb całkowitych większych od 5 i zbioru liczb całkowitych mniejszych od 10 jest zbiór {6, 7, 8, 9}.

Własności iloczynu zbiorów

Iloczyn zbiorów jest przemienny, czyli:

A ∩ B = B ∩ A

Iloczyn zbiorów jest łączny, czyli:

(A ∩ B) ∩ C = A ∩ (B ∩ C)

Zachodzą również następujące prawa:

  • rozdzielności iloczynu względem sumy: (A ∪ B) ∩ C = (A ∩ C) ∪ (B ∩ C);
  • rozdzielności sumy względem iloczynu: (A ∩ B) ∪ C = (A ∪ C) ∩ (B ∪ C).

Zbiory rozłączne

Definicja

Zbiory nazywamy rozłącznymi, jeżeli nie mają wspólnego elementu. Mówiąc inaczej zbiory A i B są rozłączne, jeżeli A ∩ B = Ø.

Zbiory rozłączne można zilustrować następująco:

iloczyn zbiorów - zbiory rozłączne

Prawa de Morgana dla zbiorów

Dopełnienie sumy zbiorów jest równe części wspólnej ich dopełnień: (A ∪ B)' = A' ∩ B'.

Dopełnienie części wspólnej zbiorów jest równe sumie ich dopełnień: (A ∩ B)' = A' ∪ B'.

Kalkulator

Kalkulator — działania na zbiorach

W tym miejscu możesz obliczyć sumę, różnicę i iloczyn (część wspólną) zbiorów skończonych. Podaj elementy dwóch zbiorów (co najmniej jeden). Poszczególne elementy rozdzielaj przecinkami.

Wpisz dane:
Zbiór A = {
}

Zbiór B = {
}Rozwiązanie:

Ćwiczenia

Ćwiczenia interakcyjne pomogą przygotować się na sprawdzian, test, egzamin, a ponadto usystematyzują wiedzę z danej dziedziny. To także świetny trening do matury. Wiele ćwiczeń to dobre zadania maturalne.


Filmy


Działania na zbiorach. W filmie omówiono takie działania jak suma, różnica i iloczyn zbiorów.


Zadania z rozwiązaniami

zadanie maturalne

Zadanie nr 1.

Znaleźć iloczyn zbiorów:
\(\lbrace x\in \mathbb{R}:x\geq -1 \rbrace \cap \lbrace x\in \mathbb{R}:x<1 \rbrace\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 2.

Oblicz:

a) \(\lbrace 5,6,7,8\rbrace \cap \lbrace 3,4,5\rbrace \)

b) \( \lbrace a,c\rbrace \cap \lbrace 1,2\rbrace \)

c) \(\lbrace a, b, c\rbrace \cap \lbrace abc\rbrace \)

d) \(\lbrace 1, 2, 3\rbrace \cap \lbrace 1, 2\rbrace \)

e) \(\mathbb{N}\cap \mathbb{Z}\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 3.

Zakreskować iloczyn zbiorów zilustrowanych na poniższym rysunku:

zbiory

a) \(A\cap B \cap C\)

b) \(A\cap C\)

c) \((A\cup B) \cap C\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

Inne zagadnienia z tej lekcji


© medianauka.pl, 2008-07-14, A-65
Data aktualizacji artykułu: 2023-02-12©® Media Nauka 2008-2023 r.