Zadanie - iloczyn zbiorów


Oblicz:
a) {5,6,7,8}∩{3,4,5}
b) {a,c}∩{1,2}
c) {a,b,c}∩{abc}
d) {1,2,3}∩{1,2}
e) NC

Rozwiązanie zadania uproszczone

a) {5,6,7,8}∩{3,4,5}={5}
b) {a,c}∩{1,2}=∅
c) {a,b,c}∩{abc}=∅
d) {1,2,3}∩{1,2}={1,2}
e) NC=N

Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Zbiór elementów, z których każdy należy do zbioru A i do B nazywamy iloczynem zbioru A i B. Iloczyn zbiorów, to część wspólna zbiorów.

Podpunkt a)

{5,6,7,8}∩{3,4,5}={5}

Element "5" należy do iloczynu zbiorów, gdyż należy do pierwszego i do drugiego zbioru. Pozostałe elementy nie spełniają tego warunku.

Podpunkt b)

{a,c}∩{1,2}=∅

Rozwiązaniem jest zbiór pusty, ponieważ nie ma takiego elementu, który należałby do jednego i do drugiego zbioru.

Podpunkt c)

{a,b,c}∩{abc}=∅

Rozwiązaniem jest zbiór pusty, ponieważ nie ma takiego elementu, który należałby do jednego i do drugiego zbioru. Element "a", to nie to samo co element "abc" (drugi zbiór jest jednoelementowy, pierwszy ma trzy elementy.)

Podpunkt d)

{1,2,3}∩{1,2}={1,2}

Element "1" oraz "2" należy do iloczynu zbiorów, gdyż należy do pierwszego i do drugiego zbioru. W wyniku otrzymujemy więc zbiór drugi (jest on podzbiorem zbioru pierwszego)

Podpunkt e)

NC=N

Ponieważ wszystkie liczby naturalne (N) są jednocześnie liczbami całkowitymi (C) (N jest podzbiorem C), to zbiór N stanowi część wspólną obu zbiorów.

Odpowiedź

a) {5}
b) ∅
c) ∅
d) {1,2}
e) N

© medianauka.pl, 2010-04-28, ZAD-834

Zadania podobne

kulkaZadanie - iloczyn zbiorów
Znaleźć iloczyn zbiorów: \lbrace x\in R:x\geq -1 \rbrace \cap \lbrace x\in R:x<1 \rbrace

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - iloczyn zbiorów
Zakreskować iloczyn zbiorów zilustrowanych na poniższym rysunku:
zbiory
a) A\cap B \cap C \\ b) A\cap C \\ c) (A\cup B) \cap C

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.