Zadanie — iloczyn zbiorów


Zakreskować iloczyn zbiorów zilustrowanych na poniższym rysunku:

zbiory

a) A\cap B \cap C \\ b) A\cap C \\ c) (A\cup B) \cap C


ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Zbiór elementów, z których każdy należy do zbioru A i do B nazywamy iloczynem zbioru A i B.

a) A\cap B \cap C

Zaznaczamy te elementy, które należą do zbioru A, B i C

zbiory

b) A\cap C

Zaznaczamy te elementy, które należą do zbioru A i C

zbiory

c) (A\cup B) \cap C

Najpierw wykonujemy działanie w nawiasie. Znajdujemy sumę zbiorów A i B - obszar zaznaczony kolorem żółtym, a następnie zaznaczamy część wspólną obszaru zaznaczonego na żółto i zbioru C. Wynik - obszar zakreskowany.

zbiory

© medianauka.pl, 2010-04-28, ZAD-835

Zadania podobne

kulkaZadanie — iloczyn zbiorów

Znaleźć iloczyn zbiorów:
\lbrace x\in R:x\geq -1 \rbrace \cap \lbrace x\in R:x<1 \rbracePokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie — iloczyn zbiorów

Oblicz:

a) {5, 6, 7, 8} ∩ {3, 4, 5},

b) {a, c} ∩ {1, 2},

c) {a, b, c} ∩ {abc},

d) {1, 2, 3} ∩ {1, 2},

e) NZ.Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.