Zadanie - iloczyn zbiorów


Zakreskować iloczyn zbiorów zilustrowanych na poniższym rysunku:
zbiory
a) A\cap B \cap C \\ b) A\cap C \\ c) (A\cup B) \cap C

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Zbiór elementów, z których każdy należy do zbioru A i do B nazywamy iloczynem zbioru A i B.

a) A\cap B \cap C

Zaznaczamy te elementy, które należą do zbioru A, B i C

zbiory

b) A\cap C

Zaznaczamy te elementy, które należą do zbioru A i C

zbiory

c) (A\cup B) \cap C

Najpierw wykonujemy działanie w nawiasie. Znajdujemy sumę zbiorów A i B - obszar zaznaczony kolorem żółtym, a następnie zaznaczamy część wspólną obszaru zaznaczonego na żółto i zbioru C. Wynik - obszar zakreskowany.

zbiory

© medianauka.pl, 2010-04-28, ZAD-835

Zadania podobne

kulkaZadanie - iloczyn zbiorów
Znaleźć iloczyn zbiorów: \lbrace x\in R:x\geq -1 \rbrace \cap \lbrace x\in R:x<1 \rbrace

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - iloczyn zbiorów
Oblicz:
a) {5,6,7,8}∩{3,4,5}
b) {a,c}∩{1,2}
c) {a,b,c}∩{abc}
d) {1,2,3}∩{1,2}
e) NC

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.