logo

Różnica zbiorów

Definicja Definicja

Zbiór elementów, z których każdy należy do zbioru A i nie należy do B nazywamy różnicą zbioru A i B i oznaczamy A\B.

Różnicę zbiorów można zilustrować rysunkiem. Kolorem żółtym zaznaczono różnicę zbiorów A\B.

Różnica zbiorów - ilustracja

Przykład Przykład 1

różnica zbiorów - przykład

Zbiory A i B zostały określone następująco:
A={1,2,3} i B={3,4,5}.

Zgodnie z definicją różnicy zbiorów A\B={1,2},
natomiast B\A={4,5}.
Przykład ten został przedstawiony na ilustracji.

Tworząc różnicę zbiorów wypisujemy wszystkie elementy pierwszego zbioru i wykreślamy z niego wszystkie elementu z drugiego zbioru.

Przykład Przykład 2

A oto inne przykłady różnicy zbiorów:

  • {a,b,c}\{c}={a,b}
  • {a,b,c}\{a,b,c}=Ø
  • {a,b,c}\{d,e,f}={a,b,c}
  • {1}\{1,2}=Ø
  • {1,2}\{1}={2}

Własności różnicy zbiorów

Różnica zbiorów nie jest przemienna, czyli: A\BB\A.

Dopełnienie zbioru

Dopełnienie zbioru A jest to zbiór A' = X \ A, gdzie X oznacza pewnien niepusty, ustalony zbiór - tak zwana przestrzeń lub uniwersum, którego podzbiorem jest zbiór A.


Ćwiczenia

Ćwiczenia interakcyjne pomogą przygotować się na sprawdzian, test, egzamin, a ponadto usystematyzują wiedzę z danej dziedziny. To także świetny trening do matury. Wiele ćwiczeń to dobre zadania maturalne.


Ćwiczenia
Wykonaj ćwiczenia związane z tematemikona - ćwiczenia
Różnica zbiorów© medianauka.pl, 2008-07-14, ART-64


Zadania z rozwiązaniami

spis treści
Zadania związane z tematem:
Różnica zbiorów

zadanie-ikonka Zadanie - różnica zbiorów
Zakreskować różnicę zbiorów zilustrowanych na poniższym rysunku:
a) A\B
b) B\A
c) A\C
d) C\B
e) (A ∪ B)\B
Zbiory

Pokaż rozwiązanie zadania

zadanie-ikonka Zadanie - różnica zbiorów
Obliczyć:
a) {1,2,5,7}\{5,6,7}
b) {0}\{1}
c) {a,b,c,d}\{a,b,e}

Pokaż rozwiązanie zadania

zadanie-ikonka Zadanie - różnica zbiorów
Znaleźć sumę zbiorów: \lbrace x\in R:x>-1 \rbrace \backslash \lbrace x\in R:x<1 \rbrace

Pokaż rozwiązanie zadaniaInne zagadnienia z tej lekcji

ZbiórZbiór
Zbiór jest pojęciem pierwotnym, a więc nie definiujemy go. Pojęciem pierwotnym jest także element zbioru.
PodzbioryPodzbiory
Pojęcie podzbioru, zawierania się zbiorów oraz równości zbiorów
Suma zbiorówSuma zbiorów
Zbiór elementów, z których każdy należy do zbioru A lub B nazywamy sumą zbioru A i B
Iloczyn zbiorówIloczyn zbiorów
Co to jest iloczyn zbiorów? Zbiór elementów, z których każdy należy do zbioru A i do B nazywamy iloczynem zbioru A i B.
Iloczyn kartezjański zbiorówIloczyn kartezjański zbiorów
Iloczynem kartezjańskim zbiorów A i B nazywamy zbiór wszystkich par uporządkowanych (x,y) takich, że x in A i y in B i oznaczamy A×B. Wynikiem tego działania jest wektor.
TestTest wiedzy
Sprawdź swoje umiejętności z materiału zawartego w tej lekcji.
Polecamy w naszym sklepie

Kolorowe skarpetki - smart owl - sowa
50 idei, które powinieneś znać - matematyka
laboratorium w szufladzie Matematyka
Kolorowe skarpetki urodzinowe
Nowoczesne kompendium matematyki
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2021 r.