Logo Media Nauka
Sklep naukowy

Różnica zbiorów

Definicja Definicja

Zbiór elementów, z których każdy należy do zbioru A i nie należy do B nazywamy różnicą zbioru A i B i oznaczamy A\B.

Różnicę zbiorów można zilustrować rysunkiem. Kolorem żółtym zaznaczono różnicę zbiorów A\B.

Różnica zbiorów - ilustracja

Przykład Przykład 1

różnica zbiorów - przykład

Zbiory A i B zostały określone następująco:
A={1,2,3} i B={3,4,5}.

Zgodnie z definicją różnicy zbiorów A\B={1,2},
natomiast B\A={4,5}.
Przykład ten został przedstawiony na ilustracji.

Tworząc różnicę zbiorów wypisujemy wszystkie elementy pierwszego zbioru i wykreślamy z niego wszystkie elementu z drugiego zbioru.

Przykład Przykład 2

A oto inne przykłady różnicy zbiorów:

  • {a,b,c}\{c}={a,b}
  • {a,b,c}\{a,b,c}=Ø
  • {a,b,c}\{d,e,f}={a,b,c}
  • {1}\{1,2}=Ø
  • {1,2}\{1}={2}

Własności różnicy zbiorów

Różnica zbiorów nie jest przemienna, czyli: A\BB\A.


© medianauka.pl, 2008-07-14, ART-64


Inne zagadnienia z tej lekcji


Zadania z rozwiązaniami

spis treści
Zbiór zadań związany
z niniejszym artykułem.


zadanie-ikonka Zadanie - różnica zbiorów
Zakreskować różnicę zbiorów zilustrowanych na poniższym rysunku:
a) A\B
b) B\A
c) A\C
d) C\B
e) (A ∪ B)\B
Zbiory

zadanie-ikonka Zadanie - różnica zbiorów
Obliczyć:
a) {1,2,5,7}\{5,6,7}
b) {0}\{1}
c) {a,b,c,d}\{a,b,e}

zadanie-ikonka Zadanie - różnica zbiorów
Znaleźć sumę zbiorów: \lbrace x\in R:x>-1 \rbrace \backslash \lbrace x\in R:x<1 \rbrace


Polecamy koszyk© Media Nauka 2008-2017 r.