Zadanie - różnica zbiorów


Znaleźć sumę zbiorów: \lbrace x\in R:x>-1 \rbrace \backslash \lbrace x\in R:x<1 \rbrace

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Zbiór elementów, z których każdy należy do zbioru A i nie należy do B nazywamy różnicą zbioru A i B i oznaczamy A\B.

Wcześniej rozszyfrujemy jednak zapis \lbrace x\in R:x>-1 \rbrace. Oznacza on zbiór wszystkich takich liczb rzeczywistych x, które są większe od liczby -1. Z kolei zapis \lbrace x\in R:x<1 \rbrace oznacza zbiór wszystkich liczb rzeczywistych mniejszych od 1. Jeśli oba zbiory zaznaczymy na osi liczbowej, łatwo znajdziemy ich różnicę.

przedział

Zatem różnicą obu zbiorów jest zbiór:

\lbrace x\in R:x>-1 \rbrace \backslash \lbrace x\in R:x<1 \rbrace = \lbrace {x\in R:x\geq 1} \rbrace

Są to wszystkie takie liczby x, które należą do pierwszego zbioru i nie należą do drugiego. Jeśli chodzi o liczbę "1", to należy ona do różnicy zbiorów, gdyż należy do pierwszego zbioru (jest większa od -1) i nie należy do drugiego zbioru (nie jest mniejsza od 1).

ksiązki Odpowiedź

\lbrace x\in R:x>-1 \rbrace \backslash \lbrace x\in R:x<1 \rbrace = \lbrace {x\in R:x\geq 1} \rbrace

© medianauka.pl, 2010-04-27, ZAD-832

Zadania podobne

kulkaZadanie - różnica zbiorów
Zakreskować różnicę zbiorów zilustrowanych na poniższym rysunku:
a) A\B
b) B\A
c) A\C
d) C\B
e) (A ∪ C)\B
Zbiory

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - różnica zbiorów
Obliczyć:
a) {1,2,5,7}\{5,6,7}
b) {0}\{1}
c) {a,b,c,d}\{a,b,e}

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.