Zadanie - różnica zbiorów


Zakreskować różnicę zbiorów zilustrowanych na poniższym rysunku:
a) A\B
b) B\A
c) A\C
d) C\B
e) (A ∪ C)\B
Zbiory

ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

a) A\B
Różnica zbiorów
b) B\A
Różnica zbiorów
c) A\C
Różnica zbiorów
d) C\B
Różnica zbiorów
e) (A ∪ C)\B
Różnica zbiorów

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Zbiór elementów, z których każdy należy do zbioru A i nie należy do B nazywamy różnicą zbioru A i B.

a) A\B

Zaznaczamy te elementy zbioru A, które nie należą do zbioru B

Różnica zbiorów
b) B\A

Zaznaczamy te elementy zbioru B, które nie należą do zbioru A

Różnica zbiorów
c) A\C

Zaznaczamy te elementy zbioru A, które nie należą do zbioru C. Ponieważ zbiory te są rozłączne, w wyniku otrzymujemy zbiór A (nie wykluczamy ze zbioru A żadnych elementów, gdyż żaden z nich nie należy do zbioru C).

Różnica zbiorów
d) C\B

Zaznaczamy te elementy zbioru C, które nie należą do zbioru B

Różnica zbiorów
e) (A ∪ C)\B

Zaznaczamy te elementy zbiorów A i C, które nie należą do zbioru B

Różnica zbiorów

© medianauka.pl, 2010-04-27, ZAD-830

Zadania podobne

kulkaZadanie - różnica zbiorów
Obliczyć:
a) {1,2,5,7}\{5,6,7}
b) {0}\{1}
c) {a,b,c,d}\{a,b,e}

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - różnica zbiorów
Znaleźć sumę zbiorów: \lbrace x\in R:x>-1 \rbrace \backslash \lbrace x\in R:x<1 \rbrace

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.