Zadanie - różnica zbiorów

Treść zadania:

Zakreskować różnicę zbiorów zilustrowanych na poniższym rysunku:

a) A \ B

b) B \ A

c) A \ C

d) C \ B

e) (A ∪ C) \ B

Zbiory

ksiązki Rozwiązanie zadania

Zbiór elementów, z których każdy należy do zbioru A i nie należy do B, nazywamy różnicą zbioru A i B.

a) A\B

Zaznaczamy te elementy zbioru A, które nie należą do zbioru B.

Różnica zbiorów

b) B\A

Zaznaczamy te elementy zbioru B, które nie należą do zbioru A.

Różnica zbiorów

c) A\C

Zaznaczamy te elementy zbioru A, które nie należą do zbioru C. Ponieważ zbiory te są rozłączne, w wyniku otrzymujemy zbiór A (nie wykluczamy ze zbioru A żadnych elementów, gdyż żaden z nich nie należy do zbioru C).

Różnica zbiorów

d) C\B

Zaznaczamy te elementy zbioru C, które nie należą do zbioru B.

Różnica zbiorów

e) (A∪C)\B

Zaznaczamy te elementy zbiorów A i C, które nie należą do zbioru B.

Różnica zbiorów


© medianauka.pl, 2010-04-27, ZAD-830

AI
Zbiór zadań maturalnych z ubiegłych lat na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz centrum dowodzenia dla maturzystów.
Zbiór zadań z matematyki
Zbiór zadań z matematyki wraz z pełnymi rozwiązaniami. W naszej bazie zgromadziliśmy ponad tysiąc zadań.
wykresy on-line
Narysuj wykres funkcji w programie do szkicowania wykresów i odczytaj jego własności.

Zadania podobne


Zadanie nr 1.

Obliczyć:

a) {1, 2, 5, 7}\{5, 6, 7}

b) {0}\{1}

c) {a, b, c, d}\{a, b, e}

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 2.

Znaleźć sumę zbiorów:
\(\lbrace x\in \mathbb{R}:x>-1 \rbrace \backslash \lbrace x\in \mathbb{R}:x<1 \rbrace\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 3.

Dany jest zbiór \(X = \lbrace 1, 2, 3, ..., 100\rbrace\) oraz \(A = \lbrace10, 11, 12, ..., 90\rbrace \). Znaleźć dopełnienie zbioru \(A\) względem \(X\).

Pokaż rozwiązanie zadania.
Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.