Zadanie - różnica zbiorów

Treść zadania:

Obliczyć:

a) {1, 2, 5, 7}\{5, 6, 7}

b) {0}\{1}

c) {a, b, c, d}\{a, b, e}


ksiązki Rozwiązanie zadania

Zbiór elementów, z których każdy należy do zbioru A i nie należy do B, nazywamy różnicą zbioru A i B.

Podpunkt a)

{1,2,5,7}\{5,6,7}={1,2}

Element "1" i "2" należy do różnicy zbiorów, ponieważ należy do pierwszego z nich i nie należy do drugiego. Elementy "5" i "7" należą do pierwszego zbioru, ale należą też do drugiego zbioru, więc nie należą do różnicy zbiorów. Element "6" nie należy do pierwszego zbioru.

Podpunkt b)

{0}\{1}={0}

Element "0" należy do różnicy zbiorów, ponieważ należy do pierwszego z nich i nie należy do drugiego zbioru. Element "1" nie należy do pierwszego zbioru.

Podpunkt c)

{a,b,c,d}\{a,b,e}={c,d}

Element "c" i "d" należy do różnicy zbiorów, ponieważ należy do pierwszego z nich i nie należy do drugiego zbioru. Elementy "a" i "b" należą do pierwszego zbioru, ale należą też do drugiego zbioru, więc nie należą do różnicy zbiorów. Element "e" nie należy do pierwszego zbioru.

ksiązki Odpowiedź

a) {1,2}
b) {0}
c) {c,d}

© medianauka.pl, 2010-04-27, ZAD-831

AI
Zbiór zadań maturalnych z ubiegłych lat na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz centrum dowodzenia dla maturzystów.
Zbiór zadań z matematyki
Zbiór zadań z matematyki wraz z pełnymi rozwiązaniami. W naszej bazie zgromadziliśmy ponad tysiąc zadań.
wykresy on-line
Narysuj wykres funkcji w programie do szkicowania wykresów i odczytaj jego własności.

Zadania podobne


Zadanie nr 1.

Zakreskować różnicę zbiorów zilustrowanych na poniższym rysunku:

a) A \ B

b) B \ A

c) A \ C

d) C \ B

e) (A ∪ C) \ B

Zbiory

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 2.

Znaleźć sumę zbiorów:
\(\lbrace x\in \mathbb{R}:x>-1 \rbrace \backslash \lbrace x\in \mathbb{R}:x<1 \rbrace\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 3.

Dany jest zbiór \(X = \lbrace 1, 2, 3, ..., 100\rbrace\) oraz \(A = \lbrace10, 11, 12, ..., 90\rbrace \). Znaleźć dopełnienie zbioru \(A\) względem \(X\).

Pokaż rozwiązanie zadania.
©® Media Nauka 2008-2023 r.