Zadanie - różnica zbiorów


Obliczyć:
a) {1,2,5,7}\{5,6,7}
b) {0}\{1}
c) {a,b,c,d}\{a,b,e}

ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

a) {1,2,5,7}\{5,6,7}={1,2}
b) {0}\{1}={0}
c) {a,b,c,d}\{a,b,e}={c,d}

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Zbiór elementów, z których każdy należy do zbioru A i nie należy do B nazywamy różnicą zbioru A i B.

Podpunkt a)

{1,2,5,7}\{5,6,7}={1,2}

Element "1" i "2" należy do różnicy zbiorów, ponieważ należy do pierwszego z nich i nie należy do drugiego. Elementy "5" i "7" należą do pierwszego zbioru, ale należą też do drugiego zbioru, więc nie należą do różnicy zbiorów. Element "6" nie należy do pierwszego zbioru.

Podpunkt b)

{0}\{1}={0}

Element "0" należy do różnicy zbiorów, ponieważ należy do pierwszego z nich i nie należy do drugiego zbioru. Element "1" nie należy do pierwszego zbioru.

Podpunkt c)

{a,b,c,d}\{a,b,e}={c,d}

Element "c" i "d" należy do różnicy zbiorów, ponieważ należy do pierwszego z nich i nie należy do drugiego zbioru. Elementy "a" i "b" należą do pierwszego zbioru, ale należą też do drugiego zbioru, więc nie należą do różnicy zbiorów. Element "e" nie należy do pierwszego zbioru.

ksiązki Odpowiedź

a){1,2}
b){0}
c){c,d}

© medianauka.pl, 2010-04-27, ZAD-831

Zadania podobne

kulkaZadanie - różnica zbiorów
Zakreskować różnicę zbiorów zilustrowanych na poniższym rysunku:
a) A\B
b) B\A
c) A\C
d) C\B
e) (A ∪ C)\B
Zbiory

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - różnica zbiorów
Znaleźć sumę zbiorów: \lbrace x\in R:x>-1 \rbrace \backslash \lbrace x\in R:x<1 \rbrace

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.