logo

Zadanie - różnica zbiorów


Obliczyć:
a) {1,2,5,7}\{5,6,7}
b) {0}\{1}
c) {a,b,c,d}\{a,b,e}

ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

a) {1,2,5,7}\{5,6,7}={1,2}
b) {0}\{1}={0}
c) {a,b,c,d}\{a,b,e}={c,d}

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Zbiór elementów, z których każdy należy do zbioru A i nie należy do B nazywamy różnicą zbioru A i B.

Podpunkt a)

{1,2,5,7}\{5,6,7}={1,2}

Element "1" i "2" należy do różnicy zbiorów, ponieważ należy do pierwszego z nich i nie należy do drugiego. Elementy "5" i "7" należą do pierwszego zbioru, ale należą też do drugiego zbioru, więc nie należą do różnicy zbiorów. Element "6" nie należy do pierwszego zbioru.

Podpunkt b)

{0}\{1}={0}

Element "0" należy do różnicy zbiorów, ponieważ należy do pierwszego z nich i nie należy do drugiego zbioru. Element "1" nie należy do pierwszego zbioru.

Podpunkt c)

{a,b,c,d}\{a,b,e}={c,d}

Element "c" i "d" należy do różnicy zbiorów, ponieważ należy do pierwszego z nich i nie należy do drugiego zbioru. Elementy "a" i "b" należą do pierwszego zbioru, ale należą też do drugiego zbioru, więc nie należą do różnicy zbiorów. Element "e" nie należy do pierwszego zbioru.

ksiązki Odpowiedź

a){1,2}
b){0}
c){c,d}

© medianauka.pl, 2010-04-27, ZAD-831

Zadania podobne

kulkaZadanie - różnica zbiorów
Zakreskować różnicę zbiorów zilustrowanych na poniższym rysunku:
a) A\B
b) B\A
c) A\C
d) C\B
e) (A ∪ C)\B
Zbiory

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - różnica zbiorów
Znaleźć sumę zbiorów: \lbrace x\in R:x>-1 \rbrace \backslash \lbrace x\in R:x<1 \rbrace

Pokaż rozwiązanie zadania


Polecamy w naszym sklepie

Potęga liczb - Jak liczby kształtują świat w którym żyjemy
50 idei, które powinieneś znać - Nauki ścisłe
Matematyka olimpijska. Kombinatoryka
Krótka historia wielkich umysłów
Mapa świata Puzzle
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.