Dopełnienie zbioru


Dany jest zbiór X = {1, 2, 3, ..., 100} oraz A = {10, 11, 12, ..., 90}. Znaleźć dopełnienie zbioru A względem X.


ksiązki Rozwiązanie zadania

Dopełnienie zbioru A względem X znajdziemy, obliczając A' = X \ A. Elementami tego zbioru będą wszystkie elementy zbioru X, które nie są elementami zbioru A.

ksiązki Odpowiedź

A' = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100}

© medianauka.pl, 2023-02-12, ZAD-4706

Zadania podobne

kulkaZadanie - różnica zbiorów

Zakreskować różnicę zbiorów zilustrowanych na poniższym rysunku:

a) A \ B

b) B \ A

c) A \ C

d) C \ B

e) (A ∪ C) \ B

Zbiory

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - różnica zbiorów

Obliczyć:

a) {1, 2, 5, 7} \ {5, 6, 7}

b) {0} \ {1}

c) {a, b, c, d} \ {a, b, e}Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - różnica zbiorów

Znaleźć sumę zbiorów:
\lbrace x\in R:x>-1 \rbrace \backslash \lbrace x\in R:x<1 \rbracePokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.