Dopełnienie zbioru

Treść zadania:

Dany jest zbiór \(X = \lbrace 1, 2, 3, ..., 100\rbrace\) oraz \(A = \lbrace10, 11, 12, ..., 90\rbrace \). Znaleźć dopełnienie zbioru \(A\) względem \(X\).


ksiązki Rozwiązanie zadania

Dopełnienie zbioru \(A\) względem \(X\) znajdziemy, obliczając \(A'=X\setminus A\). Elementami tego zbioru będą wszystkie elementy zbioru \(X\), które nie są elementami zbioru \(A\).

ksiązki Odpowiedź

\(A'=\lbrace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100\rbrace \)

© medianauka.pl, 2023-02-12, ZAD-4706

AI
Zbiór zadań maturalnych z ubiegłych lat na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz centrum dowodzenia dla maturzystów.
Zbiór zadań z matematyki
Zbiór zadań z matematyki wraz z pełnymi rozwiązaniami. W naszej bazie zgromadziliśmy ponad tysiąc zadań.
wykresy on-line
Narysuj wykres funkcji w programie do szkicowania wykresów i odczytaj jego własności.

Zadania podobne


Zadanie nr 1.

Zakreskować różnicę zbiorów zilustrowanych na poniższym rysunku:

a) A \ B

b) B \ A

c) A \ C

d) C \ B

e) (A ∪ C) \ B

Zbiory

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 2.

Obliczyć:

a) {1, 2, 5, 7}\{5, 6, 7}

b) {0}\{1}

c) {a, b, c, d}\{a, b, e}

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 3.

Znaleźć sumę zbiorów:
\(\lbrace x\in \mathbb{R}:x>-1 \rbrace \backslash \lbrace x\in \mathbb{R}:x<1 \rbrace\)

Pokaż rozwiązanie zadania.
©® Media Nauka 2008-2023 r.