Pole wektorowe

Pole wektorowe jest to funkcja, która każdemu punktowi P pewnego obszaru przyporządkowuje wektor \vec{V}.

Pole wektorowe możemy opisać zatem za pomocą funkcji :

\vec{V} = \vec{V}(P).

Można też opisać pole wektorowe za pomocą wektora wodzącego:

\vec{V} = \vec{V}(\vec{r})

Jeżeli zaś pole wektorowe zmienia się w czasie t, możemy je opisać poprzez funkcję:

\vec{V} = \vec{V}(\vec{r},t).

Należy przy tym pamiętać, że wektor wodzący i wektor \vec{V} leżą w tej samej płaszczyźnie.

Przykłady pól wektorowych

Przykładem pola wektorowego jest:

Pole centralne

Centralne pole wektorowe jest szczególnym przypadkiem pola wektorowego, często spotykanym w fizyce. Mamy z nim do czynienia wówczas, jeżeli wszystkie wektory \vec{V} leżą na prostych, przecinających się w jednym punkcie centralnym tego pola (centrum pola). Jeżeli dodatkowo długość wektora \vec{V} zależy jedynie od modułu wektora wodzącego, to takie pole nazywamy polem wektorowym sferycznym.

Pole wektorowe w układzie kartezjańskim opisujemy w następujący sposób:

\vec{V} = V_x(x,y,z)\vec{i}+V_y(x,y,z)\vec{j}+V_z(x,y,z)\vec{k}.

Zatem każde pole wektorowe można opisać za pomocą trzech funkcji skalarnych.

Innym rodzajem pola jest pole skalarne, o którym jest mowa w odrębnym artykule.

Poniższa ilustracja porównuje (w uproszczony sposób i schematycznie) oba rodzaje pól.

Pole skalarne i wektorowe
© medianauka.plPole skalarne
Pole skalarne lub funkcja skalarna jest to funkcja, która każdemu punktowi P pewnego obszaru przyporządkowuje wartość liczbową U, czyli skalar.

© medianauka.pl, 2021-08-24, A-4151©® Media Nauka 2008-2023 r.