Miedzynarodowy układ jednostek SI

Układ SI powstał w 1960 roku na XI Generalnej Konferencji Miar i Wag w Paryżu. Został on przyjęty jako obowiązujący przez wiele państw. W Polsce układ SI został przyjęty za legalny w 1966 roku.

Jeżeli wybierzemy określoną liczbę wielkości fizycznych podstawowych i określimy ich jednostki podstawowe, a następnie na ich podstawie zdefiniujemy jednostki pochodne, to stworzymy tak zwany układ jednostek. Do najbardziej rozpowszechnionych układów jednostek w fizyce należy Międzynarodowy Układ Jednostek oznaczany w skrócie SI od nazwy Le Système International d'Unites. Układ SI oparty jest na siedmiu jednostkach podstawowych, które odpowiadają siedmiu podstawowym wielkościom fizycznym. Dodatkowo wprowadzono jednostki wielkości uzupełniających.

Wielkości podstawowe i uzupełniające oraz ich jednostki w układzie SI
L.p.Wielkość fizycznaJednostkaSymbol
jednostki
Stosowane
oznaczenia literowe
Wielkości podstawowe
1Długośćmetrml, h, s, x, y, r
2masakilogramkgm, M
3Czassekundast, T, τ
4Natężenie prądu elektrycznegoamperAI, i
5Temperatura termodynamicznakelwinKT
6ŚwiatłośćkandelacdI
7Liczność materii(ilość substancji)molmolN, n
Wielkości uzupełniające
8Kąt płaski radianradα, β, γ, δ, φ
9Kąt bryłowysteradiansrΩ, ω

Dla uniknięcia posługiwania się bardzo wielkimi lub bardzo małymi liczbami stosuje się dodatkowo jednostki wtórne, które powstają poprzez dodanie do jednostki podstawowej odpowiedniego przedrostka, który zawsze oznacza liczbę, będącą pewną potęgą liczby 10. Poniższa tabela zawiera spis przedrostków. Przedrostki częściej używane zostały zaznaczone w tabeli innym kolorem.

Spis przedrostków
Nazwa
przedrostka
OznaczenieMnożnikMnożnik
eksaE10 181 000 000 000 000 000 000
peta P10 151 000 000 000 000 000
teraT10 121 000 000 000 000
gigaG10 91 000 000 000
megaM10 61 000 000
kilok10 31 000
hektoh10 2100
dekada10 110
--10 01
decyd10 -10,1
centyc10-20,01
milim10 -30,001
mikroμ10 -60,000 001
nanon10 -90,000 000 001
pikop10 -120,000 000 000 001
femtof10 -150,000 000 000 000 001
attoa10 -180,000 000 000 000 000 001

A oto kilka przykładów stosowania przedrostków:

Warto zwrócić uwagę, że jednostka podstawowa "kilogram" zawiera już w nazwie przedrostek "kilo". Nie możemy więc 1000 kg zapisać jako 1 kkg (kilokilogram). W tym przypadku można użyć zapisu 1 Mg.

Posługiwanie się przedrostkami sprowadza się do działań na potęgach. Oto kilka przykładów (kolorem niebieskim zaznaczono zamianę jednostki na podstawową układu SI):

Jednostki pochodne powstają z odpowiedniej kombinacji jednostek podstawowych. Jednostkami takimi są na przykład: m/s (jednostka prędkości), kg m/s 2 (jednostka siły), m 3 (jednostka objętości). Tu również można zastosować przedrostki. Oto kilka przykładów:

Na koniec wprowadźmy jeszcze pewne oznaczenie: zapis [x] = m lub x [m] będzie oznaczał, że jednostką wielkości fizycznej x jest 1 metr.

Ćwiczenia

Ćwiczenia interakcyjne pomogą przygotować się na sprawdzian, test, egzamin, a ponadto usystematyzują wiedzę z danej dziedziny. To także świetny trening do matury. Wiele ćwiczeń to dobre zadania maturalne.Inne zagadnienia z tej lekcji

Wielkości fizyczne i ich pomiar


Fizyka zajmuje się materią, a ściślej mówiąc własnościami materii i to tylko tymi, które można zmierzyć i wyrazić ilościowo (czyli za pomocą liczb). Cechy takie nazywamy wielkościami fizycznymi.

Przeliczanie jednostek


Z rachunkiem jednostek spotkasz się praktycznie na każdym kroku podczas kursu fizyki. Jest to podstawowa umiejętność, jaką musisz posiąść. Aby ją opanować powinieneś zapamiętać stosowane przedrostki.

Test wiedzy


Sprawdź swoje umiejętności z materiału zawartego w tej lekcji.


Powiązane quizy

Porównywanie jednostek  — quiz

Liczba pytań: 15
Quiz szkolny
Średni wynik:
10.71 / 71.4%
2024-01-23

Przeliczniki jednostek  — quiz

Liczba pytań: 20
Quiz szkolny
Średni wynik:
5.5 / 27.5%
2024-01-23

Jednostki pola — quiz

Liczba pytań: 20
Quiz szkolny
Średni wynik:
10.78 / 53.9%
2024-01-22


Wybrane karty pracy

ikona - karta pracy

Porównywanie jednostek
© medianauka.pl, 2008-05-03, A-36©® Media Nauka 2008-2023 r.