Karta pracy - Połącz miary

Karta pracy Połącz miary
Szkoła podstawowa
Klasa 2
MATEMATYKA
Długość


Krótki opis

Połącz w najbardziej pasujące do siebie pary poszczególne miary z ilustracjami.

Cel

Celem tego ćwiczenia jest szacowanie wielkości poszczególnych miar.

Pobieranie pliku

Plik karty w formacie pdf do pobrania: Kliknij na link karta205.pdf lub na kartę obok.




Data publikacji: 2020-12-03


Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.