Przeliczanie jednostek

Z rachunkiem jednostek spotkasz się praktycznie na każdym kroku podczas kursu fizyki. Jest to podstawowa umiejętność, jaką musisz posiąść. Aby ją opanować powinieneś zapamiętać stosowane przedrostki ( nauka przedrostków ).

Warto też nauczyć się działań na potęgach, które ułatwiają posługiwanie się bardzo dużymi i małymi liczbami. Jeżeli jeszcze nie potrafisz stosować potęg w rachunkach polecam skorzystanie z poniższego programu.

program - ikona
Potęgi - ćwiczenia

Mała aplikacja, która ułatwia naukę posługiwania się potęgami. Oprócz prezentacji można tutaj znaleźć szereg ćwiczeń z następującego zakresu: Wyrażanie liczb za pomocą potęgi, zmiana wykładnika potęgi, potęga o wykładniku ujemnym, potęga o wykładniku wymiernym, działania na potęgach.

Poniżej znajduje się kilka przykładowych zadań związanych z przeliczaniem jednostek.

Przykład Przykład

Wyrazić objętość 24 cm3 w litrach.
Litr jest to jednostka objętości, która jest równoważna 1 dm3. Musimy zatem przeliczyć cm3 na dm3. 1 cm = 10-2 m = 10-2 x 101 dm = 10-1 dm, a więc
24 cm3 = 24 (cm)3 = 24 x (10-1 dm)3 =24 x 10-3 dm3 = 0,024 l

Odpowiedź: 24 cm3 = 0,024 l

Przykład Przykład

Samochód jedzie z prędkością 100 km/h. Wyraź tę prędkość w m/s.
100 km/h = 100 x 1000 m/3600 s = 1000/36 m/s = 27,778 m/s

Odpowiedź: 100 km/h = 27,778 m/s

Przykład Przykład

Czy wszystkie głosy mieszkańców stutysięcznego miasta w postaci kulek o średnicy 1 cm zmieszczą się do sześciennej urny o krawędziach długości 1 m ?

Załóżmy, że kulki wrzucane do urny układają się gęsto obok siebie jak kostki sześcienne. Wystarczy policzyć ile w 1 m3 mieści się cm3
1 m3 = 1 x (m)3 = 1 (100 cm)3 = 106 cm3
Jak widać w takiej urnie zmieści się 1 000 000 kulek, a więc 10 razy więcej!

Odpowiedź: Wszystkie głosy mieszkańców stutysięcznego miasta zmieszczą się w urnie.


Polecam sprawdzenie swoich umiejętności za pomocą poniższej aplikacji

program - ikona
Przeliczanie jednostek

Program, który uczy, a zarazem weryfikuje wiedzę z zakresu przeliczania jednostek podstawowych układu SI. Aplikacja to rodzaj turnieju dla jednej osoby, która musi przechodzić na kolejne poziomy wiedzy. Kolejne pytania są coraz trudniejsze. Udzielenie poprawnej odpowiedzi skutkuje przejściem na kolejny poziom symbolizowany przez zapaloną lampkę, udzielenie błędnej odpowiedzi powoduje cofnięcie gracza na poprzedni poziom. Po zakończonej rozgrywce, możesz wydrukować sobie cenzurkę.

kalkulator jednostek Kalkulator jednostek
Warto też wykorzystać do nauki przeliczania jednostek kalkulator jednostek, który znajduje się w niniejszym serwisie. Wpisz w pole "wartość" dowolną liczbę, wybierz przedrostek i jednostkę, którą będziesz przeliczał oraz przedrostek i jednostkę, w której będziesz wyrażał daną wielkość fizyczną, policz na kartce papieru lub w pamięci odpowiednią wartość i sprawdź wynik w kalkulatorze.

© Media Nauka, 2008-06-19, ART-56