Przeliczanie jednostek

Z rachunkiem jednostek spotkasz się praktycznie na każdym kroku podczas kursu fizyki. Jest to podstawowa umiejętność, jaką musisz posiąść. Aby ją opanować powinieneś zapamiętać stosowane przedrostki (nauka przedrostków).

Poniżej znajduje się kilka przykładowych zadań związanych z przeliczaniem jednostek.

Przykład Przykład

Wyrazić objętość 24 cm3 w litrach.
Litr jest to jednostka objętości, która jest równoważna 1 dm3. Musimy zatem przeliczyć cm3 na dm3. 1 cm = 10-2 m = 10-2 x 101 dm = 10-1 dm, a więc
24 cm3 = 24 (cm)3 = 24 x (10-1 dm)3 =24 x 10-3 dm3 = 0,024 l

Odpowiedź: 24 cm3 = 0,024 l

Przykład Przykład

Samochód jedzie z prędkością 100 km/h. Wyraź tę prędkość w m/s.
100 km/h = 100 x 1000 m/3600 s = 1000/36 m/s = 27,778 m/s

Odpowiedź: 100 km/h = 27,778 m/s

Przykład Przykład

Czy wszystkie głosy mieszkańców stutysięcznego miasta w postaci kulek o średnicy 1 cm zmieszczą się do sześciennej urny o krawędziach długości 1 m ?

Załóżmy, że kulki wrzucane do urny układają się gęsto obok siebie jak kostki sześcienne. Wystarczy policzyć ile w 1 m3 mieści się cm3
1 m3 = 1 x (m)3 = 1 (100 cm)3 = 106 cm3
Jak widać w takiej urnie zmieści się 1 000 000 kulek, a więc 10 razy więcej!

Odpowiedź: Wszystkie głosy mieszkańców stutysięcznego miasta zmieszczą się w urnie.


kalkulator jednostek Kalkulator jednostek
Warto wykorzystać do nauki przeliczania jednostek kalkulator jednostek, który znajduje się w niniejszym serwisie. Wpisz w pole "wartość" dowolną liczbę, wybierz przedrostek i jednostkę, którą będziesz przeliczał oraz przedrostek i jednostkę, w której będziesz wyrażał daną wielkość fizyczną, policz na kartce papieru lub w pamięci odpowiednią wartość i sprawdź wynik w kalkulatorze.Inne zagadnienia z tej lekcji

Wielkości fizyczne i ich pomiar


Fizyka zajmuje się materią, a ściślej mówiąc własnościami materii i to tylko tymi, które można zmierzyć i wyrazić ilościowo (czyli za pomocą liczb). Cechy takie nazywamy wielkościami fizycznymi.

Międzynarodowy układ jednostek (Układ SI)


Do najbardziej rozpowszechnionych układów jednostek w fizyce należy Międzynarodowy Układ Jednostek oznaczany w skrócie SI. Układ SI oparty jest na siedmiu jednostkach podstawowych, które odpowiadają siedmiu podstawowym wielkościom fizycznym.

Test wiedzy


Sprawdź swoje umiejętności z materiału zawartego w tej lekcji.


Powiązane quizy

Przeliczniki jednostek

Przeliczniki jednostek

Szkoła podstawowa
Klasa 5
Liczba pytań: 20

Porównywanie jednostek

Porównywanie jednostek

Szkoła podstawowa
Klasa 5
Liczba pytań: 15

Jednostki pola

Jednostki pola

Szkoła podstawowa
Klasa 5
Liczba pytań: 20


Wybrane karty pracy

ikona - karta pracy

Porównywanie jednostek
© medianauka.pl, 2008-06-19, A-56©® Media Nauka 2008-2023 r.