Logo Media Nauka
Sklep naukowy

Wariacje z powtórzeniami

Definicja Definicja

Wariacja k-elementowa z powtórzeniami n-elementowego zbioru jest to każdy k-elementowy ciąg, którego wyrazy należą do n-elementowego zbioru (k≤n).

Przykład Przykład

Dany jest zbiór {1,2,3}.
Oto wszystkie wariacje jednoelementowe z powtórzeniami powyższego zbioru: (1), (2), (3).
Oto wszystkie wariacje dwuelementowe z powtórzeniami powyższego zbioru: (1,2), (1,3), (2,3), (2,1), (3,1), (3,2), (1,1), (2,2), (3,3).
Oto wszystkie wariacje trzyelementowe z powtórzeniami powyższego zbioru: (1,2,3), (1,3,2), (2,1,3), (2,3,1), (3,1,2), (3,2,1), (1,1,2), (1,1,3), (2,1,1), (3,1,1), (1,2,1), (1,3,1), (2,2,1), (2,2,3), (1,2,2), (3,2,2), (2,1,2), (2,3,2), (3,3,1), (3,3,2), (1,3,3), (2,3,3), (3,1,3), (3,2,3), (1,1,1), (2,2,2), (3,3,3).

Teoria Wariacje z powtórzeniami różnią się od wariacji bez powtórzeń tym, że wyrazy ciągów nie muszą być różne.

Liczbę wszystkich wariacji k-elementowych z powtórzeniami n-elementowego zbioru oznaczamy przez W^{k}_{n} i obliczamy ze wzoru:

W^{k}_{n}=n^k

Przykład Przykład

Dla zbioru z powyższego przykładu {1,2,3} policzmy ile można z jego elementów utworzyć wariacji k-elementowych z powtórzeniami.

W^{1}_{3}=3^1=3\\W^{2}_{3}=3^2=9\\W^{3}_{3}=3^3=27

Przykład Przykład

Ile liczb sześciocyfrowych można ułożyć z cyfr 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, dopuszczając 0 na pierwszym miejscu?
Tworzymy ciągi sześcioelementowe z elementów zbioru dziesięciu cyfr. Ponieważ dopuszczamy powtórzenia (te same cyfry w ciągu) stosujemy wariacje z powtórzeniami, a ich liczbę obliczamy z powyższego wzoru.
W^{1}_{3}=3^1=3\\W^{2}_{3}=3^2=9\\W^{3}_{3}=3^3=27
Odpowiedź: z dziesięciu cyfr możemy utworzyć milion różnych liczb.

e-tablica, oblicz to
Kalkulator - k-elementowe wariacje z powtózeniami zbioru n-elementowego

W tym miejscu możesz obliczyć liczbę k-elementowych wariacji z powtórzeniami zbioru n-elementowego. Pamiętaj aby podać liczby naturalne.

Wpisz dane:
Losujemy k-elementów:
ze zbioru n-elementowego:


Rozwiązanie:

Objaśnienia:
  • Jeżeli wynik wskaże wartość "infinity" to oznacza, że jest poza zakresem dostępnym dla niniejszego kalkulatora
  • Zapis wyniku 1.2e+12 oznacza liczbę 1.2 pomnożoną przez 1012
  • Gdy jedna z liczb będąca wynikiem działań jest wieksza od jej reprezentacji 64-bitowej, kalkulator stosuje przybliżenia wyniku.
  • Jeżeli podasz liczbę rzeczywistą, do obliczeń zostanie wzięta jedynie jej część całkowita.

© medianauka.pl, 2009-08-23, ART-302


Inne zagadnienia z tej lekcji


Zadania z rozwiązaniami

spis treści
Zbiór zadań związany
z niniejszym artykułem.


zadanie-ikonka Zadanie - wariacje - zadanie z treścią - informatyka
Komputer jest zabezpieczony hasłem, które składa się z ośmiu znaków i w jego skład może wchodzić każda z 10 cyfr, 32 liter alfabetu (mała i duża) oraz 26 znaków specjalnych? Ile może trwać łamanie hasła poprzez manualne wpisywanie kolejnych możliwych haseł, jeśli jedno hasło wpisujemy 1 s?

zadania maturalne zadanie-ikonka Zadanie maturalne nr 14, matura 2016 (poziom rozszerzony)
Rozpatrujemy wszystkie liczby naturalne dziesięciocyfrowe, w zapisie których mogą występować wyłącznie cyfry 1, 2, 3, przy czym cyfra 1 występuje dokładnie trzy razy. Uzasadnij, że takich liczb jest 15 360.


Polecamy koszyk

Złe serce
Złe serce

28.35 PLN


© Media Nauka 2008-2017 r.