Test

TEST - Elementy kombinatoryki

Informacje o teście:

To jest test jednokrotnego wyboru.
Możesz ukrywać pytania, klikając na zielone kółko.

Liczba pytań: 20
Poziom szkoły: liceum
Rodzaj testu: wewnętrzny z lekcji (zestawu tematów)
Dzięki temu testowi możesz sprawdzić w jakim stopniu opanowałeś materiał przedstawiony w opublikowanej na łamach naszego portalu lekcji.

Odpowiedz na poniższe pytaniazadanie Pytanie nr 1 za 1 pkt.

Permutacja zbioru n-elementowego, to
zadanie Pytanie nr 2 za 1 pkt.

Wszystkie permutacje zbioru {a,b}, to
zadanie Pytanie nr 3 za 1 pkt.

Liczba permutacji zbioru pięcioelementowego jest równa
zadanie Pytanie nr 4 za 1 pkt.

Ile różnych ciągów możemy utworzyć ze wszystkich elementów A, B i C?
zadanie Pytanie nr 5 za 1 pkt.

Kombinacja k-elementowa zbioru n elementów jest to ...
zadanie Pytanie nr 6 za 1 pkt.

Wszystkie trzyelementowe kombinacje zbioru {a,b,c,d}, to
zadanie Pytanie nr 7 za 1 pkt.

Liczbę kombinacji k-elementowych n-elementowego zbioru oznaczamy się wzorem:
zadanie Pytanie nr 8 za 1 pkt.

Wariacja k-elementowa bez powtórzeń n-elementowego zbioru jest to ...
zadanie Pytanie nr 9 za 1 pkt.

Wszystkie wariacje dwuelementowe bez powtórzeń zbioru {a,b,c} to:
zadanie Pytanie nr 10 za 1 pkt.

Liczbę wszystkich wariacji k-elementowych bez powtórzeń n-elementowego zbioru i obliczamy ze wzoru
zadanie Pytanie nr 11 za 1 pkt.

Ile możemy utworzyć wariacji trzyelementowych bez powtórzeń 6-elementowego zbioru?
zadanie Pytanie nr 12 za 1 pkt.

Ile można utworzyć kombinacji trzyelementowych 6-elementowego zbioru?
zadanie Pytanie nr 13 za 1 pkt.

Wariacja k-elementowa z powtórzeniami n-elementowego zbioru jest to ...
zadanie Pytanie nr 14 za 1 pkt.

Wszystkie wariacje dwuelementowe z powtórzeniami zbioru {a,b,c} to:
zadanie Pytanie nr 15 za 1 pkt.

Liczbę wszystkich wariacji k-elementowych z powtórzeniami n-elementowego zbioru obliczamy ze wzoru:
zadanie Pytanie nr 16 za 1 pkt.

Ile można utworzyć 3-elementowych wariacji z powtórzeniami 6 elementowego zbioru?
zadanie Pytanie nr 17 za 1 pkt.

Aby obliczyć ile pięciocyfrowych liczb możemy ułożyć z 5 różnych cyfr (bez zera) korzystamy z:
zadanie Pytanie nr 18 za 1 pkt.

Aby obliczyć ile liczb możemy ułożyć z 5 różnych cyfr (bez zera) korzystamy z:
zadanie Pytanie nr 19 za 1 pkt.

Aby obliczyć na ile sposobów można wylosować 3 liczby z 5 różnych liczb korzystamy z:
zadanie Pytanie nr 20 za 2 pkt.

Zaznacz zdanie fałszywe

Zapis dotyczy wyłącznie uzyskanego wyniku, daty wypełnienia danego testu.
Dzięki temu będziesz mógł porównywać swoje osiągnięcia z innymi uczestnikami testu w Internecie.©® Media Nauka 2008-2023 r.