Logo Media Nauka

Facebook

Test

TEST - Elementy kombinatoryki

Informacje o teście:

To jest test jednokrotnego wyboru.
Możesz ukrywać pytania, klikając na zielone kółko.

Liczba pytań: 20
Poziom szkoły: liceum
Rodzaj testu: wewnętrzny z lekcji (zestawu tematów)
Dzięki temu testowi możesz sprawdzić w jakim stopniu opanowałeś materiał przedstawiony w opublikowanej na łamach naszego portalu lekcji.

Odpowiedz na poniższe pytaniazadanie Pytanie nr 1 za 1 pkt.

Permutacja zbioru n-elementowego, to
zadanie Pytanie nr 2 za 1 pkt.

Wszystkie permutacje zbioru {a,b}, to
zadanie Pytanie nr 3 za 1 pkt.

Liczba permutacji zbioru pięcioelementowego jest równa
zadanie Pytanie nr 4 za 1 pkt.

Ile różnych ciągów możemy utworzyć ze wszystkich elementów A, B i C?
zadanie Pytanie nr 5 za 1 pkt.

Kombinacja k-elementowa zbioru n elementów jest to ...
zadanie Pytanie nr 6 za 1 pkt.

Wszystkie trzyelementowe kombinacje zbioru {a,b,c,d}, to
zadanie Pytanie nr 7 za 1 pkt.

Liczbę kombinacji k-elementowych n-elementowego zbioru oznaczamy się wzorem:
zadanie Pytanie nr 8 za 1 pkt.

Wariacja k-elementowa bez powtórzeń n-elementowego zbioru jest to ...
zadanie Pytanie nr 9 za 1 pkt.

Wszystkie wariacje dwuelementowe bez powtórzeń zbioru {a,b,c} to:
zadanie Pytanie nr 10 za 1 pkt.

Liczbę wszystkich wariacji k-elementowych bez powtórzeń n-elementowego zbioru i obliczamy ze wzoru
zadanie Pytanie nr 11 za 1 pkt.

Ile możemy utworzyć wariacji trzyelementowych bez powtórzeń 6-elementowego zbioru?
zadanie Pytanie nr 12 za 1 pkt.

Ile można utworzyć kombinacji trzyelementowych 6-elementowego zbioru?
zadanie Pytanie nr 13 za 1 pkt.

Wariacja k-elementowa z powtórzeniami n-elementowego zbioru jest to ...
zadanie Pytanie nr 14 za 1 pkt.

Wszystkie wariacje dwuelementowe z powtórzeniami zbioru {a,b,c} to:
zadanie Pytanie nr 15 za 1 pkt.

Liczbę wszystkich wariacji k-elementowych z powtórzeniami n-elementowego zbioru obliczamy ze wzoru:
zadanie Pytanie nr 16 za 1 pkt.

Ile można utworzyć 3-elementowych wariacji z powtórzeniami 6 elementowego zbioru?
zadanie Pytanie nr 17 za 1 pkt.

Aby obliczyć ile pięciocyfrowych liczb możemy ułożyć z 5 różnych cyfr (bez zera) korzystamy z:
zadanie Pytanie nr 18 za 1 pkt.

Aby obliczyć ile liczb możemy ułożyć z 5 różnych cyfr (bez zera) korzystamy z:
zadanie Pytanie nr 19 za 1 pkt.

Aby obliczyć na ile sposobów można wylosować 3 liczby z 5 różnych liczb korzystamy z:
zadanie Pytanie nr 20 za 2 pkt.

Zaznacz zdanie fałszywe

Zapis dotyczy wyłącznie uzyskanego wyniku, daty wypełnienia danego testu.
Dzięki temu będziesz mógł porównywać swoje osiągnięcia z innymi uczestnikami testu w Internecie.

Polecamy w naszym sklepie

Rodzinna matematyka
Kubek matematyka pi
Kolorowe skarpetki 3D
Kalkulatory maukowe
Dziwna Matematyka
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2020 r.