Logo Media Nauka

Facebook

Długość

metr

Długość jest jedną z podstawowych wielkości fizycznych. Jest to jeden z wymiarów przestrzeni. Długość pozwala nam ustalić położenie ciała fizycznego w przestrzeni względem innego ciała. Wielkość tę wyrażamy w układzie SI w metrach.

Obecnie metr definiuje się w oparciu o pewną fundamentalną zasadę - prędkość światła w próżni jest stała. Skoro tak, to w ściśle określonym czasie przebyta przez światło droga jest zawsze i wszędzie jednakowa. Zmierzono ten czas.

Metr jest to obecnie długość drogi przebytej w próżni przez światło w czasie 1/299 792 458 s.

Wcześniej do określania metra używano różnych wzorców:
  • odległość między dwoma nacięciami na sztabie z bardzo trwałego stopu platynowo-irydowego, przechowywanego w specjalnych warunkach w Sevres pod Paryżem;
  • 1/10 000 000 odległości od bieguna północnego do równika mierzonej wzdłuż południka przechodzącego przez Paryż;
  • 1650763,73 długości fali linii 2p10-5d5 emitowanej przez atomy izotopu 86Kr podczas wyładowania elektrycznego.

Jak widać obecny wzorzec jednego metra jest prosty, bardzo dokładny, niezniszczalny, dostępny i niezmienny.

Poniżej zestawiono inne jednostki długości:

Nazwa jednostkiSymbolPrzelicznikOpis
jednostka astronomicznaAU1 AU = 149 600 000 m (wartość przybliżona)Jest to średnia odległość Ziemi od Słońca
parsekpc1 pc = 3,0857 x 10 16 m = 3,26 roku świetlnego (wartość przybliżona) Jest to odległość,przy której paralaksa roczna jest równa jednej sekundzie łuku; legalna jednostka długości
angstremÅ10 -10 mobecnie nielegalna jednostka długości
cal (ang. inch)in1 in = 25,4 mm = 0,0254 mAngielska i amerykańska jednostka długości.
stopa (ang. foot)ft1 ft = 12 in = 0,3048 mAngielska i amerykańska jednostka długości.
jard (ang. yard)yd1 yd = 3 ft = 36 in = 0,9144 mAngielska i amerykańska jednostka długości.
mila lądowa(ang. mile)M, mile1 M = 1760 yd = 1609,344 mAngielska i amerykańska jednostka długości.
mila morskaNM, n mile1 NM = 1852 mLegalna jednostka długości stosowana w żegludze
rok świetlny-1 r.ś = 9,46 x 1015 m = 0,307 pc (wartość przybliżona)Jest to odległość, jaką światło pokonuje w ciągu 1 roku.
mikronµ1 µ = 10-6 m = 1 µmRzadko stosowana nazwa równoważna mikrometrowi; jednostka nielegalna

ciekawostki Ciekawostki

Poniżej kilka przykładowych odległości, z którymi mamy do czynienia w przyrodzie:

WielkośćOdległość
odległość do najbliższej galaktyki24 000 000 000 000 000 000 000 m
średnica Drogi Mlecznej1000 000 000 000 000 000 000 m
odległość do gwiazdy Alpha Centauri42 000 000 000 000 000 m
odległość Ziemi do Słońca149 597 870 691 m
promień Ziemi6 400 000 m
wysokość Mount Everest8 850 m
wysokość człowieka1,8 m
grubość kartki papieru0,000 1 m
rozmiar największego wirusa0,000 000 7 m
promień atomu wodoru0,000 000 000 05 m
promień protonu0,000 000 000 000 001 m

ciekawostki Ciekawostki

Gdyby to było możliwe, to podróż na Słońce pieszo zajęłaby nam ponad 3500 lat, rowerem około 1500 lat, samochodem 170 lat.

ciekawostki Ciekawostki

Światło potrzebuje około 8 minut na pokonanie odległości ze Słońca do Ziemi. Patrząc na naszą gwiazdę widzimy ją taką, jaką była właśnie 8 minut temu. Gdyby na Słońcu zdarzyło się coś spektakularnego, na przykład jakiś wybuch, zobaczylibyśmy to zjawisko dopiero po 8 minutach.


© medianauka.pl, 2008-06-17, ART-53


Inne zagadnienia z tej lekcji

CzasCzas
Czas jest podstawową wielkością fizyczną. Opisuje ona kiedy zachodzą i jak długo trwają zdarzenia. Jednostką czasu w układzie SI jest sekunda.
MasaMasa
Masa charakteryzuje ciała fizyczne pod względem ich zdolności do stawiania oporu podczas zmian ruchu. 1 kilogram jest równy masie wzorca platynowo-irydowego przechowywanego w Sevres pod Paryżem.
TestTest wiedzy
Sprawdź swoje umiejętności z materiału zawartego w tej lekcji.


Powiązane karty pracy do druku

ikona - karta pracy

Figury o równych bokach

karta177.pdf
Szkoła podstawowa
Klasa 2
ikona - karta pracy

Rysowanie figur

karta178.pdf
Szkoła podstawowa
Klasa 2Polecamy w naszym sklepie

Latający cyrk fizyki
W STRONĘ NIEBA INTERAKTYWNA SZKOŁA ASTRONOMII
POZA ZIEMIĘ HISTORIA LOTÓW MIĘDZYPLANETARNYCH
Astronomia ogólna
Fizyka wokół nas
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2020 r.