Długość

metr

Długość jest jedną z podstawowych wielkości fizycznych. Jest to jeden z wymiarów przestrzeni. Długość pozwala nam ustalić położenie ciała fizycznego w przestrzeni względem innego ciała. Wielkość tę wyrażamy w układzie SI w metrach.

Do niedawna metr definiowano w oparciu o pewną fundamentalną zasadę - prędkość światła w próżni jest stała. Skoro tak, to w ściśle określonym czasie przebyta przez światło droga jest zawsze i wszędzie jednakowa. Zmierzono ten czas.

Metr jest to długość drogi przebytej w próżni przez światło w czasie 1/299 792 458 s.

Od 20 maja 2019 roku obowiązuje następująca definicja metra:

metr, oznaczenie m, jest to jednostka SI długości. Jest ona zdefiniowana poprzez przyjęcie ustalonej wartości liczbowej prędkości światła w próżni c, wynoszącej 299 792 458, wyrażonej w jednostce m/s, przy czym sekunda zdefiniowana jest za pomocą częstotliwości cezowej ∆νCs;

Jeszcze wcześniej do określania metra używano różnych wzorców:

Jak widać obecny wzorzec jednego metra jest prosty, bardzo dokładny, niezniszczalny, dostępny i niezmienny.

Poniżej zestawiono inne jednostki długości:

Nazwa jednostkiSymbolPrzelicznikOpis
jednostka astronomicznaAU1 AU = 149 600 000 m (wartość przybliżona)Jest to średnia odległość Ziemi od Słońca
parsekpc1 pc = 3,0857 x 10 16 m = 3,26 roku świetlnego (wartość przybliżona) Jest to odległość,przy której paralaksa roczna jest równa jednej sekundzie łuku; legalna jednostka długości
angstremÅ10 -10 mobecnie nielegalna jednostka długości
cal (ang. inch)in1 in = 25,4 mm = 0,0254 mAngielska i amerykańska jednostka długości.
stopa (ang. foot)ft1 ft = 12 in = 0,3048 mAngielska i amerykańska jednostka długości.
jard (ang. yard)yd1 yd = 3 ft = 36 in = 0,9144 mAngielska i amerykańska jednostka długości.
mila lądowa(ang. mile)M, mile1 M = 1760 yd = 1609,344 mAngielska i amerykańska jednostka długości.
mila morskaNM, n mile1 NM = 1852 mLegalna jednostka długości stosowana w żegludze
rok świetlny-1 r.ś = 9,46 x 1015 m = 0,307 pc (wartość przybliżona)Jest to odległość, jaką światło pokonuje w ciągu 1 roku.
mikronµ1 µ = 10-6 m = 1 µmRzadko stosowana nazwa równoważna mikrometrowi; jednostka nielegalna

ciekawostki Ciekawostki

Poniżej kilka przykładowych odległości, z którymi mamy do czynienia w przyrodzie:

WielkośćOdległość
odległość do najbliższej galaktyki24 000 000 000 000 000 000 000 m
średnica Drogi Mlecznej1000 000 000 000 000 000 000 m
odległość do gwiazdy Alpha Centauri42 000 000 000 000 000 m
odległość Ziemi do Słońca149 597 870 691 m
promień Ziemi6 400 000 m
wysokość Mount Everest8 850 m
wysokość człowieka1,8 m
grubość kartki papieru0,000 1 m
rozmiar największego wirusa0,000 000 7 m
promień atomu wodoru0,000 000 000 05 m
promień protonu0,000 000 000 000 001 m

ciekawostki Ciekawostki

Gdyby to było możliwe, to podróż na Słońce pieszo zajęłaby nam ponad 3500 lat, rowerem około 1500 lat, samochodem 170 lat.

ciekawostki Ciekawostki

Światło potrzebuje około 8 minut na pokonanie odległości ze Słońca do Ziemi. Patrząc na naszą gwiazdę widzimy ją taką, jaką była właśnie 8 minut temu. Gdyby na Słońcu zdarzyło się coś spektakularnego, na przykład jakiś wybuch, zobaczylibyśmy to zjawisko dopiero po 8 minutach.Inne zagadnienia z tej lekcji

Czas


Czas jest podstawową wielkością fizyczną. Opisuje ona kiedy zachodzą i jak długo trwają zdarzenia. Jednostką czasu w układzie SI jest sekunda.

Masa


Masa charakteryzuje ciała fizyczne pod względem ich zdolności do stawiania oporu podczas zmian ruchu. 1 kilogram jest równy masie wzorca platynowo-irydowego przechowywanego w Sevres pod Paryżem.

Test wiedzy


Sprawdź swoje umiejętności z materiału zawartego w tej lekcji.


Wybrane karty pracy

ikona - karta pracy

Figury o równych bokach

ikona - karta pracy

Rysowanie figur
© medianauka.pl, 2008-06-17, A-53
Data aktualizacji artykułu: 2021-10-23Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.