Test

TEST - Długość, czas i masa

Informacje o teście:

To jest test jednokrotnego wyboru.
Możesz ukrywać pytania, klikając na zielone kółko.

Liczba pytań: 10
Poziom szkoły: liceum

Odpowiedz na poniższe pytaniazadanie Pytanie nr 1 za 1 pkt.

Jednostkę długości definiuje się obecnie w oparciu o:
zadanie Pytanie nr 2 za 1 pkt.

Do jednostek długości nie zalicza się
zadanie Pytanie nr 3 za 1 pkt.

Średnia odległość Ziemi od Słońca to
zadanie Pytanie nr 4 za 1 pkt.

Czas zdefiniowany za pomocą ruchu obrotowego Ziemi nazywamy
zadanie Pytanie nr 5 za 1 pkt.

Aby zbudować prosty stoper ...
zadanie Pytanie nr 6 za 1 pkt.

Jednostkę masy definiuje się w oparciu o
zadanie Pytanie nr 7 za 1 pkt.

1 tona jest równa
zadanie Pytanie nr 8 za 1 pkt.

Zaznacz zdanie fałszywe:
zadanie Pytanie nr 9 za 1 pkt.

Atomowa jednostka masy jest definiowana w oparciu o ...
zadanie Pytanie nr 10 za 1 pkt.

Karat to jednostka masy stosowana w jubilerstwie równa:

Zapis dotyczy wyłącznie uzyskanego wyniku, daty wypełnienia danego testu.
Dzięki temu będziesz mógł porównywać swoje osiągnięcia z innymi uczestnikami testu w Internecie.Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.