Dudnienie

Dudnienie jest to zjawisko związane z interferencją fal o zbliżonych częstotliwościach, w wyniku czego okresowo zmienia się amplituda drgań lub fali.

Poniższy wykres przedstawia sumę dwóch funkcji sinus: y=3sin(13x)+3sin(12x).

dudnienia
© medianauka.pl

Widać wyraźnie, że zmienia się okresowo amplituda drgań.

Zjawisko to ma znaczenie w akustyce. W wyniku nałożenia się dźwięków o małej różnicy częstotliwości, poniżej 10 Hz i o podobnych amplitudach. Zjawisko to wykorzystuje się w strojeniu instrumentów.
Interferencja

Interferencja

Interferencja fal jest to nakładanie się fal o tej samej częstotliwości na siebie, w wyniku czego amplituda fali wypadkowej rośnie lub maleje w różnych punktach ośrodka w zależności od różnicy faz fal składowych.


© medianauka.pl, 2021-08-30, ART-4161Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.