Przeliczanie jednostek prędkości

Kalkulator jednostek prędkości

Kalkulator jednostek prędkości umożliwia przeliczanie jednostek prędkości z uwzględnieniem różnych przedrostków.

Wpisz w pola formularza wartość liczbową oraz jednostkę. Wyniki odczytasz z tablicy.

Kalkulator jednostek prędkości

Wpisz wartość i jednostkę prędkości:


... równa się:

Wartość Zapis wykładniczy Jednostka Nazwa
    km/h kilometr na godzinę
    km/min kilometr na minutę
    km/s kilometr na sekundę
    m/h metr na godzinę
    m/min metr na minutę
    m/s metr na sekundę
    dm/s decymetr na sekundę
    cm/s centymetr na sekundę
    mm/s milimetr na sekundę
    in/s cal na sekundę
    mph mila na godzinę
    kn węzeł (mila morska na godzinę)
    c prędkość światła
    ma mach

Wynik zaokrąglić do miejsc po przecinku.

Objaśnienia

  • Jeżeli wynik wskaże wartość "infinity" to oznacza, że jest poza zakresem dostępnym dla niniejszego kalkulatora.
  • Gdy jedna z liczb będąca wynikiem działań jest większa od jej reprezentacji 64-bitowej, kalkulator stosuje przybliżenia wyniku.
  • Wartości najczęściej wykorzystywane zaznaczono ciemniejszym kolorem.

© medianauka.pl, 2017-01-21, A-3400Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.