Przeliczanie jednostek czasu

Kalkulator jednostek czasu

Kalkulator jednostek czasu umożliwia przeliczanie jednostek czasu z uwzględnieniem różnych przedrostków.

Wpisz w pola formularza wartość liczbową oraz jednostkę. Wyniki odczytasz z tablicy.

Kalkulator jednostek czasu

Wpisz wartość i jednostkę czasu:


... równa się:

Wartość Zapis wykładniczy Jednostka Nazwa
    s sekunda
    min minuta
    h godzina
    d doba
    - tydzień
    a rok
    - wiek
    ms milisekunda
    µs mikrosekunda
    ns nanosekunda
    ps pikosekunda

Wynik zaokrąglić do miejsc po przecinku.

Objaśnienia

  • Jeżeli wynik wskaże wartość "infinity" to oznacza, że jest poza zakresem dostępnym dla niniejszego kalkulatora.
  • Gdy jedna z liczb będąca wynikiem działań jest większa od jej reprezentacji 64-bitowej, kalkulator stosuje przybliżenia wyniku.
  • Wartości najczęściej wykorzystywane zaznaczono ciemniejszym kolorem.

Nazwa jednostkiSymbolPrzelicznikOpis
minutamin1 min = 60 s -
godzinah1h = 60 min = 3600 s 1/24 część doby
doba (dzień) - 1 doba = 24 h = 1440 min = 86400 s Jednostka czasu związana z obrotem Ziemi wokół własnej osi.
rok gwiazdowy (syderyczny) - 1 rok gwiazdowy = 365 dni 6h 9 min 10sJednostka czasu związana z obiegiem Ziemi wokół Słońca. Rok gwiazdowy - gdy Słońce pojawia się na tle tych samych gwiazd.
rok zwrotnikowy - 1 rok zwrotnikowy = 365 dni 5h 48min 46sPonowne przejście Słońca przez punkt równonocy wiosennej.
© medianauka.pl, 2017-01-18, A-3392Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.