Logo Serwisu Media Nauka


Przeliczanie jednostek długości

Kalkulator jednostek długości

Kalkulator jednostek długości umożliwia przeliczanie jednostek długości z uwzględnieniem różnych przedrostków.

Wpisz w pola formularza wartość liczbową oraz jednostkę. Wyniki odczytasz z tablicy.

Kalkulator jednostek długości

Wpisz wartość i jednostkę długości:


... równa się:

Wartość Zapis wykładniczy Jednostka Nazwa
    Gm gigametr
    Mm megametr
    km kilometr
    hm hektometr
    dam dekametr
    m metr
    dm decymetr
    cm centymetr
    mm milimetr
    µm mikrometr
    nm nanometr
    pm pikometr
    in cal
    ft stopa
    yd jard
    fur furlong
    fml mila angielska
    INM mila morska
    au jednostka astronomiczna
    - rok świetlny
    pc parsek
    µ mikron
    Å angstrem
    f fermi

Wynik zaokrąglić do miejsc po przecinku.

Objaśnienia

  • Jeżeli wynik wskaże wartość "infinity" to oznacza, że jest poza zakresem dostępnym dla niniejszego kalkulatora.
  • Gdy jedna z liczb będąca wynikiem działań jest większa od jej reprezentacji 64-bitowej, kalkulator stosuje przybliżenia wyniku.
  • Wartości najczęściej wykorzystywane zaznaczono ciemniejszym kolorem.

Nazwa jednostki Symbol Przelicznik Opis
jednostka astronomiczna au, AU, j.a. 1 AU = 149 600 000 m (wartość‡ przybliżona) Jest to średnia odległość Ziemi od Sł‚oń„ca
parsek pc 1 pc = 3,0857 x 10 16 m = 3,26 roku świetlnego (wartość przybliżona) Jest to odległość‡, przy której paralaksa roczna jest równa jednej sekundzie łuku; legalna jednostka długości.
angstrem Å 10 -10 m Obecnie nielegalna jednostka długości.
cal (ang. inch) in 1 in = 25,4 mm = 0,0254 m Angielska i amerykańska jednostka długości.
stopa (ang. foot) ft 1 ft = 12 in = 0,3048 m Angielska i amerykańska jednostka długości.
jard (ang. yard) yd 1 yd = 3 ft = 36 in = 0,9144 m Angielska i amerykańska jednostka długości.
mila lądowa(ang. mile) M, mile 1 M = 1760 yd = 1609,344 m Angielska i amerykańska jednostka długości.
mila morska INM, NM 1 NM = 1852 m Legalna jednostka długości stosowana w żegludze
rok świetlny - 1 r. św.› = 9,46 x 1015 m = 0,307 pc (wartość przybliżona) Jest to odległość‡, jaką… świtał‚o pokonuje w ciągu 1 roku.
mikron µ 1 µ = 10-6 m = 1 µm Rzadko stosowana nazwa równoważna mikrometrowi; jednostka nielegalna

© Media Nauka, 2017-01-20, ART-3394


Polecamy koszyk