Przeliczanie jednostek długości

Kalkulator jednostek długości

Kalkulator jednostek długości umożliwia przeliczanie jednostek długości z uwzględnieniem różnych przedrostków.

Wpisz w pola formularza wartość liczbową oraz jednostkę. Wyniki odczytasz z tablicy.

Kalkulator jednostek długości

Wpisz wartość i jednostkę długości:


... równa się:

Wartość Zapis wykładniczy Jednostka Nazwa
    Gm gigametr
    Mm megametr
    km kilometr
    hm hektometr
    dam dekametr
    m metr
    dm decymetr
    cm centymetr
    mm milimetr
    µm mikrometr
    nm nanometr
    pm pikometr
    in cal
    ft stopa
    yd jard
    fur furlong
    fml mila angielska
    INM mila morska
    au jednostka astronomiczna
    - rok świetlny
    pc parsek
    µ mikron
    Å angstrem
    f fermi

Wynik zaokrąglić do miejsc po przecinku.

Objaśnienia

  • Jeżeli wynik wskaże wartość "infinity" to oznacza, że jest poza zakresem dostępnym dla niniejszego kalkulatora.
  • Gdy jedna z liczb będąca wynikiem działań jest większa od jej reprezentacji 64-bitowej, kalkulator stosuje przybliżenia wyniku.
  • Wartości najczęściej wykorzystywane zaznaczono ciemniejszym kolorem.

Nazwa jednostkiSymbolPrzelicznikOpis
jednostka astronomicznaau, AU, j.a.1 AU = 149 600 000 m (wartość przybliżona)Jest to średnia odległość Ziemi od Słońca
parsekpc1 pc = 3,0857 x 10 16 m = 3,26 roku świetlnego (wartość przybliżona) Jest to odległość, przy której paralaksa roczna jest równa jednej sekundzie łuku; legalna jednostka długości.
angstremÅ10 -10 mObecnie nielegalna jednostka długości.
cal (ang. inch)in1 in = 25,4 mm = 0,0254 mAngielska i amerykańska jednostka długości.
stopa (ang. foot)ft1 ft = 12 in = 0,3048 mAngielska i amerykańska jednostka długości.
jard (ang. yard)yd1 yd = 3 ft = 36 in = 0,9144 mAngielska i amerykańska jednostka długości.
mila lądowa(ang. mile)M, mile1 M = 1760 yd = 1609,344 mAngielska i amerykańska jednostka długości.
mila morskaINM, NM1 NM = 1852 mLegalna jednostka długości stosowana w żegludze
rok świetlny-1 r. św. = 9,46 x 1015 m = 0,307 pc (wartość przybliżona)Jest to odległość, jaką świtło pokonuje w ciągu 1 roku.
mikronµ1 µ = 10-6 m = 1 µmRzadko stosowana nazwa równoważna mikrometrowi; jednostka nielegalna


Powiązane quizy

Porównywanie jednostek  — quiz

Liczba pytań: 15
Quiz szkolny
Średni wynik:
6.33 / 42.2%
2024-01-23

Przeliczniki jednostek  — quiz

Liczba pytań: 20
Quiz szkolny
Średni wynik:
3.67 / 18.35%
2024-01-23


Wybrane karty pracy

ikona - karta pracy

Porównywanie jednostek
© medianauka.pl, 2017-01-20, A-3394©® Media Nauka 2008-2023 r.