Przeliczanie jednostek masy

Kalkulator jednostek masy

Kalkulator jednostek masy umożliwia przeliczanie jednostek masy z uwzględnieniem różnych przedrostków.

Wpisz w pola formularza wartość liczbową oraz jednostkę. Wyniki odczytasz z tablicy.

Kalkulator jednostek masy

Wpisz wartość i jednostkę masy:


... równa się:

Wartość Zapis wykładniczy Jednostka Nazwa
    Gg gigagram
    Mg megagram
    kg kilogram
    hg hektogram
    dag dekagram
    g gram
    dg decygram
    cg centygram
    mg miligram
    µg mikrogram
    ng nanogram
    pg pikogram
    gr gran
    dram drachma
    oz uncja
    lb funt
    sh.tn. tona mała
    tn. tona wielka
    tr.oz. uncja jubilerska
    t tona
    q kwintal
    kr karat
    u jednostka atomowa masy

Wynik zaokrąglić do miejsc po przecinku.

Objaśnienia

  • Jeżeli wynik wskaże wartość "infinity" to oznacza, że jest poza zakresem dostępnym dla niniejszego kalkulatora.
  • Gdy jedna z liczb będąca wynikiem działań jest większa od jej reprezentacji 64-bitowej, kalkulator stosuje przybliżenia wyniku.
  • Wartości najczęściej wykorzystywane zaznaczono ciemniejszym kolorem.

Nazwa jednostkiSymbolPrzelicznikOpis
tonat1 t = 1000 kg = 1 Mg Legalna jednostka masy
kwintalq1 q = 100 kg Nielegalna jednostka masy, stosowana w obrocie płodami rolnymi.
funt (ang. pound) lb 1 lb = 0,45359273 kg Angielska jednostka masy.
1 lb = 16 oz = 7000 gr (granów)
uncja (ang. ounce) oz 1 oz = 0,0283495 kgAngielska jednostka masy.
karat kr 1 kr = 0,2 g = 0,0002 kgJednostka masy stosowana w jubilerstwie.
atomowa jednostka masy u 1 u = 1,66057 x 10-27kgJednostka masy stosowana dla atomów i cząstek elementarnych. Jest równa 1/12 masy atomu izotopu węgla 12C.


Powiązane quizy

Porównywanie jednostek  — quiz

Liczba pytań: 15
Quiz szkolny
Średni wynik:
7.44 / 49.6%
2024-01-23

Przeliczniki jednostek  — quiz

Liczba pytań: 20
Quiz szkolny
Średni wynik:
7.67 / 38.35%
2024-01-23


Wybrane karty pracy

ikona - karta pracy

Porównywanie jednostek
© medianauka.pl, 2017-01-20, A-3396©® Media Nauka 2008-2023 r.