Kwintal

Kwintal jest nielegalną jednostką masy, używaną w obrocie płodami rolnymi.

Jednostką kwintala jest 1 q.

1 q = 100 kg

Pytania

Czy kwintal jest równy metrowi?

Metr jest jednostką długości w układzie SI. Jednak w potocznym języku rolników funkcjonuje pojęcie metr, jako oznaczenie kwintala. Jeżeli usłyszymy, że metr zboża kosztuje jakąś kwotę pieniędzy, to oznacza, że chodzi o około 100 kg zboża.

Co to jest decytona?

To inaczej 100 kg, czyli kwintal.


© medianauka.pl, 2020-05-01, A-3768
Data aktualizacji artykułu: 2020-04-01©® Media Nauka 2008-2023 r.