Przeliczanie jednostek ciśnienia

Kalkulator jednostek ciśnienia

Kalkulator jednostek ciśnienia umożliwia przeliczanie jednostek ciśnienia z uwzględnieniem różnych przedrostków i różnych systemów jednostek.

Wpisz w pola formularza wartość liczbową oraz jednostkę wielkości fizycznej i wynik odczytaj z tabeli.

Kalkulator jednostek ciśnienia

Wpisz ciśnienie i wybierz jednostkę


... równa się:

Wartość Zapis wykładniczy Jednostka Nazwa
    TPa terapaskal
    GPa gigapaskal
    MPa megapaskal
    kPa kilopaskal
    hPa hektopaskal
    daPa dekapaskal
    Pa paskal
    dPa decypaskal
    cPa centypaskal
    mPa milipaskal
    μPa mikropaskal
    nPa nanopaskal
    bar bar
    atm atmosfera fizyczna
    at atmosfera techniczna
    mmHg milimetr słupa rtęci
    Tr tor
    mmH2O milimetr słupa wody
    kG/m2 kilogram-siła na metr kwadratowy
    dyn/cm2 dyna na centymetr kwadratowy
    psi funt-siła na cal kwadratowy

Wynik zaokrąglić do miejsc po przecinku.

Objaśnienia

  • Jeżeli wynik wskaże wartość "infinity" to oznacza, że jest poza zakresem dostępnym dla niniejszego kalkulatora.
  • Gdy jedna z liczb będąca wynikiem działań jest większa od jej reprezentacji 64-bitowej, kalkulator stosuje przybliżenia wyniku.
  • Wartości najczęściej wykorzystywane zaznaczono ciemniejszym kolorem.

© medianauka.pl, 2016-12-25, A-3352Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.