Przeliczanie jednostek temperatury

Kalkulator jednostek temperatury

Kalkulator jednostek temperatury umożliwia przeliczanie jednostek temperatury różnych systemów miar.

Wpisz w pola formularza wartość liczbową oraz jednostkę. Wyniki odczytasz z tablicy.

Kalkulator jednostek temperatury

Wpisz wartość i jednostkę temperatury:


... równa się:

Wartość Jednostka Nazwa
  °C stopień Celsjusza
  K kelwin
  °F stopień Fahrenheita

Wynik zaokrąglić do miejsc po przecinku.

Objaśnienia

  • Jeżeli wynik wskaże wartość "infinity" to oznacza, że jest poza zakresem dostępnym dla niniejszego kalkulatora.
  • Gdy jedna z liczb będąca wynikiem działań jest większa od jej reprezentacji 64-bitowej, kalkulator stosuje przybliżenia wyniku.
  • Wartości najczęściej wykorzystywane zaznaczono ciemniejszym kolorem.

Nazwa jednostki Symbol Przelicznik Wzorzec Zastosowanie
kelwin K T[K]=t[°C]+273,15=5/9t[°F]+255,37 Zero bezwzględne 0K, punkt potrójny wody=273,16 K Nauka i technika
stopień Celsjusza °C t[°C]=T[K]-273,15=5/9t[°F]-17,78 Punkt zamarzania wody: 0°C, punkt wrzenia wody:100°C W życiu codziennym w większości państw świata
stopień Fahrenheita °F t[°F]=9/5T[K]-459,67=9/5t[°C]+32 Najniższa temperatura zimowa zmierzona przez Fahrenheita: 0°F, odstęp punktu zamarzania do punktu wrzenia wody podzielony na 180°. W życiu codziennym w krajach anglosaskich.
© medianauka.pl, 2017-01-21, A-3399©® Media Nauka 2008-2023 r.