Teoria względności

Mechanika klasyczna, czyli mechanika newtonowska opisuje bardzo dobrze zjawiska fizyczne dla małych prędkości (w porównaniu z prędkością, z jaką porusza się światło). Gdy zaczynamy mieć do czynienia z prędkościami bliskimi prędkości światła, mechanika klasyczna przestaje obowiązywać.

W 1905 roku Albert Einstein ogłosił swoją szczególną teorię względności. To tak zwana mechanika relatywistyczna opisująca czasoprzestrzeń i ruch, także dla prędkości bliskich prędkości światła.

Ogólna teoria względności została sformułowana z użyciem zaawansowanej matematyki. To teoria grawitacji, rozszerzająca prawo powszechnego ciążenia. Powstała w 1915 roku.

Teoria względności (szczególna i ogólna) to jeden z najwspanialszych przykładów przejawów ludzkiego geniuszu i jedna z tych teorii, które trudno zwyczajnie zrozumieć, gdyż wynikają z niej zjawiska wydające się przeciętnemu człowiekowi przeczyć zdrowemu rozsądkowi. Okazuje się, że świat jest nieco inny, niż nam się wcześniej wydawało, a nasza intuicja jest tylko intuicją.

Einstein nie obalił zasad klasycznej matematyki. On je rozszerzył, co oznacza, że wszystkie prawa klasycznej mechaniki są szczególnym przypadkiem w mechanice einsteinowskiej.

Spis treści

Wstęp

względnośc ruchuWzględność ruchu
Co to znaczy, że ruch jest względny?

inercjalny układ odniesieniaInercjalny układ odniesienia
Co to jest inercjalny układ odniesienia?

nieinercjalny układ odniesieniaNieinercjalny układ odniesienia
Co to jest nieinercjalny układ odniesienia?


Szczególna teoria względności

transformacja GalileuszaTransformacja Galileusza
Na czym polega transformacja Galileusza?

transformacja LorentzaTransformacja Lorentza
Na czym polega transformacja Lorentza?

Prędkość światłaPrędkość światła
Jak zmierzyć prędkość światła? Ile ona wynosi?

skrócenie LorentzaSkrócenie Lorentza
Odległość w mechanice relatywistycznej nie jest wielkością absolutną.

ikonaDylatacja czasu
Co to jest dylatacja czasu?

ikonaParadoks bliźniąt
Na czym polega paradoks bliźniąt (paradoks zegarków)?

czasoprzestrzeńCzasoprzestrzeń
Co to jest czasoprzestrzeń, interwał i stożek świetlny?

ikonaE=mc2
Wzór Einsteina.


Pytania

Pytania

Czy teoria względności jest prawdziwa?

Wszystkie przewidywania teorii względności jak do tej pory sprawdziły się doświadczalnie. Jedyne, co spędza fizykom sen z oczu jest fakt, że nie da się jej zunifikować z mechaniką kwantową. Obie teorie przyprawiają o zawrót głowy i jak do tej pory nikomu nie udało się znaleźć teorii wielkiej unifikacji.

Co oznaczają skróty STW i OTW?

Skrót STW oznacza szczególną teorię względności, natomiast OTW oznacza ogólną teorię względności.

© medianauka.pl, 2021-11-01, A-4223
Data aktualizacji artykułu: 2022-10-31Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.