Logo Media Nauka
Sklep naukowy

Ruch

Ruch można zdefiniować jako zmianę położenia pewnego obiektu względem innego, dowolnie wybranego obiektu (ciała) lub układu tych obiektów, które nazywamy układem odniesienia. To jedno z najpowszechniej występujących zjawisk w przyrodzie. Brak ruchu to spoczynek.

Względność ruchu

Ruch, a także spoczynek jest względny. Oznacza to, że jego opis zależy od układu odniesienia, jaki przyjmiemy. Względność ruchu zauważył już Galileusz, który stwierdził, że ciało w jednym układzie odniesienia może spoczywać, a w drugim być w ruchu. To właśnie Galileusz sformułował jako pierwszy zasadę względności ruchu.

Zasadę względności ilustruje dobrze prosty film animowany, który powstał już wiele lat temu.

Zatem aby opisywać ruch zawsze konieczny jest wybór układu odniesienia! Wybór układu odniesienia jest dowolny. Zawsze jednak staramy się tak dobrać układ odniesienia, aby opis ruchu był możliwie najprostszy.

Zapamiętaj

Ruch - zmiana położenia ciała względem układu odniesienia

Ruch jest względny.

Ruch postępowy to ruch, w którym wszystkie punkty ciała poruszają sie po tych samych torach.

Ruch obrotowy to ruch, w którym wszystkie punkty danego ciała poruszają się po współśrodkowych okręgach.

Rodzaje ruchu

Istnieje wiele rodzajów ruchu. Przyjmuje się też różne kryteria klasyfikacji ruchu. Oto niektóre z nich.

Ruch postępowy to taki ruch, w którym wszystkie punkty ciała poruszają sie po tych samych liniach (torach) w danym układzie odniesienia.

Ruch obrotowy to taki rodzaj ruchu, w którym wszystkie punkty danego ciała poruszają się po okręgach współśrodkowych.

Inne klasyfikacje dzielą ruch na prostoliniowy i krzywoliniowy, jednostajny (o stałej prędkości) i zmienny. Wszystkie te rodzaje będą omawiane w dalszej części kursu.

Na co dzień jednak spotykamy się z ruchem złożonym, który jest złożeniem wielu rodzajów ruchu.


© medianauka.pl, 2016-12-18, ART-3334© Media Nauka 2008-2018 r.