Logo Media Nauka

Facebook

Przyspieszenie

Przyspieszenie

Tak jak w przypadku prędkości, w przypadku przyspieszenia mówimy o wielkości średniej i chwilowej, w zależności od sposobu pomiaru czasu. Z przyspieszeniem mamy do czynienie w przypadku, gdy w czasie trwania ruchu zmienia się prędkość tego ruchu.

Zapamiętaj

Przyspieszenie średnie - iloraz przyrostu prędkości do czasu, w którym ten przyrost następuje.

\vec{a_{s}}=\frac{\vec{\Delta v}}{\Delta t}

W ruchu prostoliniowym:

a=\frac{\Delta v}{\Delta t}=\frac{v_2-v_1}{t_2-t_1}

Jednostką przyspieszenia w układzie SI jest m/s2

Przyspieszenie średnie

Przyspieszenie średnie jest to iloraz przyrostu prędkości do czasu, w którym ten przyrost następuje. Przyspieszenie oznaczamy literą a.

\vec{a_{s}}=\frac{\vec{\Delta v}}{\Delta t}

Jednostką przyspieszenia w układzie SI jest m/s2. Możemy powyższe zapisać w następujący sposób:

[a]=\frac{m}{s^2}

Jak widać przyspieszenie jest wielkością wektorową. Zwrot i kierunek wektora przyspieszenia jest równy zwrotowi i kierunkowi wektora zmiany prędkości.

Z przyspieszeniem mamy więc do czynienia wtedy, gdy zmierzona w danej chwili czasu prędkość jest inna od prędkości zmierzonej w innej chwili. Jeżeli mamy wzrost prędkości, wówczas przyspieszenie przyjmuje dodatnie wartości, jeżeli zaś mamy zmniejszenie prędkości, otrzymujemy ujemne wartości przyspieszenia. Gdy nie nastepuje zmiana prędkości, przyspieszenie jest równe zeru.

W przypadku ruchu prostoliniowego ruch odbywa się wzdłuż jednej osi układu współrzędnych i powyższy wzór sprowadza się do wzoru skalarnego:

a=\frac{\Delta v}{\Delta t}=\frac{v_2-v_1}{t_2-t_1}

Ten właśnie wzór najczęściej wykorzystuje się w szkolnych zadaniach.

Jeżeli w każdym następnym przedziale czasu następuje taki sam wzrost wartości prędkości, to mówimy o ruchu jednostajnie przyspieszonym. Przykład takiego ruchu stanowi spadek swobodny w polu grawitacyjnym, a przyspieszenie, z jakim spadają ciała na powierzchnię ziemi, nazywamy przyspieszeniem grawitacyjnym i oznaczamy je literą g.

g=9,81 m/s2

Jeżeli w każdym następnym przedziale czasu następuje taki sam spadek wartości prędkości, to mówimy o ruchu jednostajnie opóźnionym.

Przyspieszenie chwilowe

Przyspieszenie chwilowe (przyspieszenie) jest to iloraz przyrostu prędkości do czasu, w którym ten przyrost następuje, gdy czas Δt zmierza do zera.

\vec{a}=(\frac{\vec{\Delta v}}{\Delta t})_{\Delta t \to 0}

Poziom zaawansowany

Przyspieszenie jest pochodną prędkości względem czasu.

a=dv/dt

Z powyższego wzoru wynika, że przyrost prędkości w czasie Δt obliczymy za pomocą całki:

\Delta v=\int\limits_{0}^{t}{adt}

Przyspieszenie jest także drugą pochodną drogi względem czasu:

a=\frac{d}{dt}(\frac{ds}{dt})=\frac{d^2s}{dt^2}© medianauka.pl, 2016-12-18, ART-3336


Inne zagadnienia z tej lekcji

RuchRuch
Ruch można zdefiniować jako zmianę położenia pewnego obiektu względem innego, dowolnie wybranego obiektu (ciała) lub układu tych obiektów, które nazywamy układem odniesienia. To jedno z najpowszechniej występujących zjawisk w przyrodzie. Brak ruchu to spoczynek.
Droga, przemieszczenie, tor ruchuDroga, przemieszczenie, tor ruchu
Droga, przemieszczenie, tor ruchu Są to podstawowe pojęcia w kinematyce. Za ich pomocą wraz z pojęciem czasu będziemy opisywać ruch. Istotne jest zrozumienie różnic miedzy tymi pojęciami.
PrędkośćPrędkość
Co to jest szybkość, prędkość średnia i chwilowa? Jak obliczyć prędkość i jaka jest jej jednostka? Jaka jest różnica pomiędzy szybkością a prędkością? Jaka jest jednostka miary prędkości? Wzory na prędkość.Polecamy w naszym sklepie

Lupy
Żyroskop
50 idei, które powinieneś znać. Fizyka
Masa
The Manga Guide Fizyka
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2021 r.