testy z matematyki

Ćwiczenia z biologii

Znajdziesz tutaj interakcyjne ćwiczenia z biologii. Są to pytania testowe, typu uzupełnij, przeciągnij i upuść, uporządkuj, przyporządkuj itp.

Zadania zostały opracowane na podstawie opublikowanych lekcji w niniejszym portalu. Przerobienie ćwiczeń pozwoli upewnić się, że zrozumiałeś daną partię materiału. Poniżej znajduje się wykaz wszystkich opublikowanych ćwiczeń, ułożony według działów.

Możesz też dany test wyszukać w inny sposób. Skorzystaj z menu i przejdź na stronę główną biologii, a następnie przejdź do wybranego działu lub tematu.

Wirusy, bakterie, protisty


© medianauka.pl, 2020-11-22, A-3947
Data aktualizacji artykułu: 2020-12-15©® Media Nauka 2008-2023 r.